Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Doplnenie kamerového systému, vybudovanie optického prepoja a inštalácia prístupového systému otvárania dverí v budove školy Stiahnuté: 18x | 18.01.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Výmena okien a dverí na budove školy.pdf Stiahnuté: 20x | 15.01.2018

2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Výmena okien a dverí na hospodárskej časti školy a na chodbe medzi internátom a telocvičňou Stiahnuté: 17x | 14.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Škrabka na zemiaky Stiahnuté: 16x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Krájač zeleniny Stiahnuté: 15x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Nárezový stroj s automatickým krájaním Stiahnuté: 13x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ OaS Trnava - ubytovanie Stiahnuté: 14x | 20.10.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ OaS Trnava - skipasy Stiahnuté: 15x | 20.10.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Kadernícke potreby a vlasová kozmetika pre praktické vyučovanie v odbore - kaderník Stiahnuté: 13x | 18.09.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie tonerových náplní Stiahnuté: 12x | 28.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mliečnych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 13x | 28.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Kuchynské vybavenie do zariadenia školského stravovania Stiahnuté: 13x | 20.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mlynských a škrobových výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 13x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mliečnych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 13x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie rôznych sterilizovaných výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 15x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie rôznych potravinárskych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 15x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mrazených výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 16x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Maliarske práce v priestoroch SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 15x | 20.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stiahnuté: 13x | 19.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia školskej kuchyne SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 13x | 12.06.2017

Stránka