Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Internátu Stiahnuté: 287x | 10.10.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - chladiace vitríny Stiahnuté: 285x | 25.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zverejnenie zadávania zákazky - náterové farby a spotrebný materiál na maľovanie Stiahnuté: 267x | 25.09.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - kancelárske potreby Stiahnuté: 263x | 20.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zmluva o dielo - Návrh Stiahnuté: 307x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Multifunkčné ihrisko - Výkaz - výmer Stiahnuté: 344x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 324x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výkaz-výmer-multifunkčné ihrisko.xlsx Stiahnuté: 273x | 30.07.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Návrh - zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 216x | 30.07.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 240x | 30.07.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia kuchyne SOS OaS Trnava Stiahnuté: 278x | 11.06.2018

Zverejnenie zadavania zákazky - Výmena okien v kinosále a na schodiskách Stiahnuté: 207x | 13.04.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Doplnenie kamerového systému, vybudovanie optického prepoja a inštalácia prístupového systému otvárania dverí v budove školy Stiahnuté: 219x | 18.01.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Výmena okien a dverí na budove školy.pdf Stiahnuté: 204x | 15.01.2018

2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Výmena okien a dverí na hospodárskej časti školy a na chodbe medzi internátom a telocvičňou Stiahnuté: 218x | 14.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Škrabka na zemiaky Stiahnuté: 212x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Krájač zeleniny Stiahnuté: 190x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Nárezový stroj s automatickým krájaním Stiahnuté: 245x | 02.11.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ OaS Trnava - ubytovanie Stiahnuté: 192x | 20.10.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ OaS Trnava - skipasy Stiahnuté: 220x | 20.10.2017

Stránka