Obsah

Adresár školy

Telefonické kontakty
P.č. Meno (kancelária) Telefón Mobil Funkcia
1. PaedDr. Šulková Darina +421 33 5552636 +421 901 715 207 riaditeľka školy
2. Biskorovajná Stanislava


+421 33 5521334      +421 33 5521130

 

  sekretárka riad. školy,personálny referent
3. PaedDr. Dobrovodská Milena +421 33 5552631 +421 918 827 470 zástupkyňa riaditeľa pre TV
4. Mgr.Ing. Jankovičová Martina +421 33 5552637 +421 948 799 489 zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a OVY
5. Mgr. Karasová Sylvia +421 33 5552625  +421 948 920 088 špeciálny pedagóg
6. Biskorovajná Viera +421 33 5552630 +421 940 946 661 študijný referent
7. Ing. Daniela Belányiová +421 33 5552617 +421 905 550 329 vedúca ekon. úseku
8. Hudeková Marianna +421 33 5552616   finančná účtareň
9. Laczová Alica +421 33 5552616   pokladňa
10. Mgr.Šipkovská Beáta +421 33 5552618 +421 940 946 660 mzdová účtareň
11. Císarová Magdaléna +421 33 5552618 +421 948 335 442 mzdová účtareň
12. Bučková Mária +421 33 5552642 +421 948 048 309 vedúca THS
13. Bertová Lucia +421 33 5552643   ubytovací referent
14. Marcelová Eva +421 33 5552643   skladníčka
15.

Bokor Peter

Šuran Daniel

Zolňan Ján

+421 33 5552628   úsek údržby
16. Sklenár Peter   +421 903 667 724 správca siete
17. Kubovičová Klaudia +421 33 5552626   školská kuchyňa
18.

Bc.Bachratá Helena

Bc.Krajčíriková Petra

Bašnáková Zuzana

 

 

+421 33 5552626

 

 

  školská kuchyňa
19. Zborovňa učiteľov +421 33 5552629    
20.

Ing.Regmundová Mária

Ing.Glasová Hana

Bartovičová Magdaléna

+421 33 5552621    kabinet učiteľov odborných predmetov
21. Klokner Otto +421 33 5552632 +421 915 637 360 hlavný majster odborného výcviku
22. Belicová Alena +421 33 5552632 +421 915 637 444 hlavná majsterka odborného výcviku
23. Grauza Ivan +421 33 5545661   Stolárske dielne,Skladová ulica 7,Trnava
24.

Bc.Vávrová Ľudmila

Bc.Bartovičová Monika

+421 33 5552613   kadernícky salón
25. Bc.Tibenská Petra +421 33 5552639   kadernícky salón
26.

Bc.Bažíková Michaela

Bc.Bučányová Katarína

+421 33 5552619   kozmetický salón
27. Benkovská Katarína +421 33 5552622   kozmetický salón
28.

Bc.Bartošová Eva

Bc.Gríková Martina

Bc.Jóžová Mária

Bc.Kubicová Denisa

      Olšovská Katarína

Bc.Šulková Mária

Bc.Ranďáková Zuzana

+421 33 5552620   MOV-kuchár,čašník,servírka,cukrár kichár
29. Koštrnová Dana +421 33 5552634   cukrárska dielňa MOV
E-mailové adresy
P.č. Meno(kancelária) E-mail Funkcia
1. PaedDr.Šulková Darina sulkova.darina@zupa-tt.sk riaditeľka školy
2. PaedDr. Dobrovodská Milena milenadobrovodska07@gmail.com zástupkyňa riaditeľa pre TV
3. Mgr.Ing.Jankovičová Martina martina.jankovicovatt@gmail.com zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a OVY
4. Klokner Otto klokner67@gmail.com hlavný majster
5. Belicová Alena alena.belicova01@gmail.com hlavná majsterka