Obsah

Adresár školy

Telefonické kontakty
P.č. Meno (kancelária) Telefón Mobil Funkcia
1. PaedDr. Darina Šulková +421 33 5552636 +421 901 715 207 riaditeľka školy
2. Mgr.Marta Šmátralová


+421 33 5521334      +421 33 5521130

 

 

sekretárka riadiťelky školy,

referentka VO

3. Mgr.Silvia Dudášová +421 33 5552631   zástupkyňa riaditeľa pre TV
4. Ing.Renáta Fintorová +421 33 5552631/ +421 33 555 2637 +421 948 799 489 zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a OVY
5.

Mgr. Valter Rippel

 

 

 

 +421 948 920 088

 

špeciálny pedagóg

 

6. Mgr.Jana Malovcová   +421 948 292 565 školská psychologička
7. Viera Biskorovajná +421 33 5552630 +421 940 946 661 študijná referentka
8. Ing. Daniela Belányiová +421 33 5552617 +421 905 550 329 vedúca ekonomického oddelenia
9. Marianna Hudeková +421 33 5552616   finančná účtovníčka
10. Alica Laczová +421 33 5552616   pokladníčka
11. Mgr.Beata Šipkovská +421 33 5552618 +421 940 946 660 personálna referentka a mzdová účtovníčka
12. Magdaléna Císarová +421 33 5552618 +421 948 335 442 referentka nájomných zmlúv
13.

Mgr.Soňa Moravcová

+421 33 5552642 +421 948 048 309 vedúca technicko hospodárskeho úseku
  Božena Gregušková +421 33 5552642   referentka pre skladovú evidenciu
14. Lucia Bertová +421 33 5552643   referentka pre ubytovanie
15. Eva Marcelová +421 33 5552643   skladníčka
16.

Peter Bokor

Daniel Šuran

Ján Zolňan

+421 33 5552628   úsek údržby
17. Peter Sklenár   +421 903 667 724 správca siete
18. Klaudia Kubovičová +421 33 5552626 +421 918 827 471 vedúca školskej jedálne
19. Radka Klokner +421  33 5552671 +421 948 037 020 referentka pre organizovanie spoločenských akcií
20. Zborovňa učiteľov +421 33 5552629    
21.

Ing.Mária Regmundová

Ing.Hana Glassová

Magdaléna Bartovičová 

+421 33 5552621    kabinet učiteľov odborných predmetov
22. Otto Klokner +421 33 5552632 +421 915 637 360 hlavný majster odborného výcviku
23. Alena Belicová +421 33 5552632 +421 915 637 444 hlavná majsterka odborného výcviku
24. Ivan Grauza +421 33 5545661   Stolárske dielne,Skladová ulica 7,Trnava
25.

Bc.Ľudmila Vávrová

Bc.Monika Bartovičová

+421 33 5552613   kadernícky salón
26.

Bc.Petra Tibenská

Bc.Lucia Madová

+421 33 5552639   kadernícky salón
27.

Bc.Bažíková Michaela MD

Bc.Bučányová Katarína

Ľubica Valentová

+421 33 5552619   kozmetický salón
28. Benkovská Katarína +421 33 5552622   kozmetický salón
29.

Bc.Gabriela Grigová

Jana Magulicová

Mgr.Martina Gríková

Bc.Mária Jóžová

Bc.Katarína Olšovská

Bc.Alena Slivová

 

+421 33 5552620   MOV-kuchár,čašník,servírka,cukrár kichár
30.

Dana Koštrnová 

Bc.Zuzana Ranďáková

+421 33 5552634   cukrárska dielňa MOV
E-mailové adresy
P.č. Meno(kancelária) E-mail Funkcia
1. PaedDr.Darina Šulková sulkova.darina@zupa-tt.sk riaditeľka školy
2. Mgr.Marta Šmátralová sekretariat@sosos-trnava.sk

sekretárka riaditeľky školy

referentka VO

2. Mgr.Sylvia Dudášová sylvia.dudasova@sosos-trnava.sk zástupkyňa riaditeľa pre TV
3. Ing.Renáta Fintorová renata.fintorova7@gmail.com zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a OVY
4. Otto Klokner klokner67@gmail.com hlavný majster
5. Alena Belicová alena.belicova01@gmail.com hlavná majsterka
6. Mgr.Valter Rippel valter.rippel@sosos-trnava.sk špeciálny pedagóg