Obsah

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 23.11.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 25.01.2022

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 16.02.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 24.02.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 16.02.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 23.02.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 16.02.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 16.02.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 16.02.2022

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 23.03.2022

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 06.04.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 24.05.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 26.05.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 11.05.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 11.05.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 11.05.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 11.05.2022

Klub-čitateľskej-gramotnosti-správa-prezenčná-listina-11.05.2022

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 08.06.2022

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 15.06.2022

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2022

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 08.06.2022

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 14.06.2022

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2022

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2022