Obsah

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 22.09.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 20.10.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 23.11.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 24.11.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 20.12.2021