Obsah

Pozri si naše video a PRIDAJ SA K NÁM !

U NÁS SI NÁJDEŠ SVOJE MIESTO - POZRI VIDEO !

Študijné odbory 

 

6425 K KADERNÍK - VIZÁŽISTA - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent má uplatnenie:

 • v kaderníckych a kozmetických salónoch, v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách, v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení
 • v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami, v spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou vlasových, kozmetických a manikérsko-pedikérskych prípravkov, pomôcok, prístrojov a náradia
 • ako kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s kozmetickými, kaderníckymi a manikérskymi službami, ako živnostník

 

6463 K KOZMETIK a VIZÁŽISTA - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolventka študijného odboru:

 • je kvalifikovaná pracovníčka, schopná uplatniť sa v kozmetických a vizážistických salónoch
 • má možnosť založiť si a úspešne prevádzkovať kozmetický salón
 • má možnosť vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu
 • má uplatnenie v súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, prípadne ako súkromný dealeri kozmetického materiálu a pomôcok
 • môže sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu, v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách

 

6442 K  Obchodný pracovník - Klikni sem  

Absolvent:

 • je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových a technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru
 • má možnosť uplatnenia v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcií v podnikateľských subjektoch zameraných na predaj a poskytovanie obchodných služieb, alebo ako súkromný samostatný podnikateľ

 

9245 M Ochrana osôb a majetku - Klikni sem

Absolvent

 • získa vedomosti z teórie ochrany osôb a majetku
 • získa vedomosti z náuky o zbraniach a strelive, technických a praktických prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov
 • získa vedomosti z problematiky trestného a správneho práva, základov kriminalistiky
 • získa vedomosti na výkon činností v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v bezpečnostných službách, ako aj ďalšie činnosti v odborných útvaroch
 • je schopný vykonávať funkciu bezpečnostného samostatného pracovníka v organizácii, ktorá sa zaoberá ochranou osôb a majetku
 • je pripravený pre prácu vo firmách, ktoré sa zaoberajú ochranou a zabezpečením objektov, monitorovaním automobilov a osôb