Obsah

Pozri si naše video a PRIDAJ SA K NÁM !

U NÁS SI NÁJDEŠ SVOJE MIESTO - POZRI VIDEO !

Študijné odbory 

 

6425 K KADERNÍK - VIZÁŽISTA - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent má uplatnenie v kaderníckych a kozmetických salónoch, v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami,  v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, v predajniach a v spoločnostiach  zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou vlasových, kozmetických a manikérsko-pedikérskych prípravkov, pomôcok, prístrojov a náradia, prípadne ako živnostník.

6362 M  KOZMETIČKA a VIZÁŽISTKA - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent sa uplatní v kozmetických salónoch i v  súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, v predajniach kozmetiky a parfumérii prípadne ako súkromný dealer, masérka, manikérka, pedikérka  Žiaci sa pripravujú na prácu kvalifikovanej kozmetičky v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu.

6446 K  KOZMETIK - Klikni sem 

Absolvent študijného odboru ovláda odbornú terminológiu, základné technologické  postupy pri poskytovaní kozmetických služieb. Preukazuje praktické zručnosti, má potrebné znalosti z odborných predmetov. Uplatní sa v kozmetických salónoch i v  súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, v predajniach kozmetiky a parfumérii prípadne ako súkromný dealer, masérka, manikérka, pedikérka . Žiaci sa pripravujú na prácu kvalifikovanej kozmetičky v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu. Štúdium sa ukončuje výučným listom a maturitným vysvedčením. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6445 K  KUCHÁR - Klikini sem  

Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne činná osoba. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál. V zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Štúdium sa ukončuje výučným listom a maturitným vysvedčením. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6444 K  ČAŠNÍK,SERVÍRKA - Klikni sem 

Prezentačné video 

Absolvent sa uplatní ako čašník a servírka v zariadeniach spoločného stravovania. Má možnosť pracovať ako prevádzkar v podnikových alebo súkromných reštauráciách, hoteloch, ubytovacích a rekreačných zariadeniach. Odborné vzdelávanie je zamerané na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technológie príprav pokrmov, stolovania a hospodárske výpočty. Štúdium sa ukončuje výučným listom a maturitným vysvedčením. Absolventi tohto štúdia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6405 K  PRACOVNÍK MARKETINGU - Klikni sem  

Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom v oblasti cestovného ruchu, hotelových a gastronomických služieb. Pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku. Štúdium sa ukončuje výučným listom a maturitným vysvedčením. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.