Obsah

31.08.2021

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Detail

31.08.2021

Usmernenie na prevzatie samotestov

Usmernenie na prevzatie samotestov

Usmernenie na prevzatie samotestov

Detail

17.08.2021

Vydávanie preukazov ISIC 1

Vydávanie preukazov ISIC

Vydávanie preukazov ISIC

Detail

23.06.2021

Jerusalema challenge 1

Jerusalema Challenge

Jerusalema challenge

Detail

Úspechy školy

VITIS – TROPHÉE- JUNIOR 2015

•  Rok 2020

•  Rok 2019

•  Rok 2014

•  Rok 2013

•  Rok 2012

•  Rok 2011

•  Rok 2010

•  Rok 2009

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka

• 6446 K  kozmetik
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 
             

viac....

Učebné odbory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník

• 3355 H  stolár

• 3678 H  inštalatér

• 3661 H  murár

viac....

 

Novinky

31.08.2021

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Otvorenie školského roku 2021/2022 - usmernenie

Detail

31.08.2021

Usmernenie na prevzatie samotestov

Usmernenie na prevzatie samotestov

Detail

17.08.2021

Vydávanie preukazov ISIC

Vydávanie preukazov ISIC

Detail

23.06.2021

Jerusalema Challenge

Jerusalema challenge

Detail

17.06.2021

Škola priateľská k deťom 2020/2021

Škola priateľská k deťom 2020/2021

Detail

10.06.2021

Kurz Laminácie obočia

Laminácia obočia

Detail

10.05.2021

Celkové výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania

Detail