Obsah

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie murárInštalatér

Stolár

 

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6463 K  kozmetička a vizážistka

• 6442 K  obchodný pracovník

• 9245 M ochrana osôb a majetku
                 
             

viac....

Učebné odbory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár

• 6444 H  čašník, servírka

• 6456 H  kaderník

• 3355 H  stolár

• 3678 H  inštalatér

• 3661 H  murár

viac....