Obsah

26.05.2020

Od 26.5. otvárame kadernícky a kozmetický salón!!!

Od 26.5. otvárame kadernícky a kozmetický salón!!!

Od 26.5. otvárame kadernícky a kozmetický salón!!!

Detail

25.05.2020

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 2

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Detail

28.04.2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 1

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky.

Detail

08.04.2020

POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY 2

Pokyn riaditeľky školy

POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY K HODNOTENIU ŽIAKOV NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRNAVE V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, SPÔSOBENEJ PRERUŠENÍM VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Detail

Úspechy školy

VITIS – TROPHÉE- JUNIOR 2015

•  Rok 2020

•  Rok 2019

•  Rok 2014

•  Rok 2013

•  Rok 2012

•  Rok 2011

•  Rok 2010

•  Rok 2009

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 – cestovný ruch
             

viac....

Učebné obory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník
• 3355 H  stolár

• 3661 H  murár

viac....