Obsah

26.02.2021

K R I T É R I Á k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 1

K R I T É R I Á k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Detail

22.02.2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE

Detail

08.12.2020

EKOTOPFILM 2020 1

EKOTOPFILM 2020

EKOTOPFILM 2020

Detail

07.12.2020

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok? 1

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Detail

Úspechy školy

VITIS – TROPHÉE- JUNIOR 2015

•  Rok 2020

•  Rok 2019

•  Rok 2014

•  Rok 2013

•  Rok 2012

•  Rok 2011

•  Rok 2010

•  Rok 2009

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka

• 6446 K  kozmetik
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 
             

viac....

Učebné odbory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník

• 3355 H  stolár

• 3678 H  inštalatér

• 3661 H  murár

viac....

 

Novinky

26.02.2021

K R I T É R I Á k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Detail

22.02.2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE

Detail

08.12.2020

EKOTOPFILM 2020

EKOTOPFILM 2020

Detail

07.12.2020

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Detail

20.11.2020

Návšteva cukrárskej dielne

Návšteva cukrárskej dielne

Detail

29.09.2020

Aktivity našich žiakov vo výtvarnej oblasti v roku 2020

AKTIVITY NAŠICH ŽIAKOV VO VÝTVARNEJ OBLASTI V ROKU 2020

Detail