Obsah

19.05.2023

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 1

2.kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

2.kolo prijímacích skúšok

Detail

25.04.2023

JARNÉ UPRATOVANIE S FUSAKLAMI 1

JARNÉ UPRATOVANIE S FUSAKLAMI

JARNÉ UPRATOVANIE S FUSAKLAMI

Detail

28.02.2023

7.ročník 1.kávového plesu 1

7.ročník 1.kávového plesu

7.ročník 1.kávového plesu

Detail

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie murárInštalatér

Stolár

 

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka

• 6446 K  kozmetik
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 
             

viac....

Učebné odbory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník

• 3355 H  stolár

• 3678 H  inštalatér

• 3661 H  murár

viac....