Obsah

29.03.2020

Príhovor riaditeľa školy 1

Príhovor riaditeľa školy

Príhovor riaditeľa školy

Detail

28.03.2020

Deň učiteľov 1

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Detail

27.03.2020

Rozhodnutie ministra školstva 1

Rozhodnutie ministra školstva

Rozhodnutie ministra škostva

Detail

27.03.2020

Poradenské call centrum rezortu školstva 1

Poradenské call centrum rezortu školstva

Poradenské call centrum rezortu školstva

Detail

Úspechy školy

VITIS – TROPHÉE- JUNIOR 2015

•  Rok 2020

•  Rok 2019

•  Rok 2014

•  Rok 2013

•  Rok 2012

•  Rok 2011

•  Rok 2010

•  Rok 2009

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka
• 6446 K  kozmetik
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 – cestovný ruch
             

viac....

Učebné obory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník
• 3355 H  stolár

viac....