Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

29.03.2020

Príhovor riaditeľa školy 1

Príhovor riaditeľa školy

Príhovor riaditeľa školy

Detail

28.03.2020

Deň učiteľov 1

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Detail

27.03.2020

Rozhodnutie ministra školstva 1

Rozhodnutie ministra školstva

Rozhodnutie ministra škostva

Detail

27.03.2020

Poradenské call centrum rezortu školstva 1

Poradenské call centrum rezortu školstva

Poradenské call centrum rezortu školstva

Detail

27.03.2020

So smútkom vám oznamujeme 1

So smútkom vám oznamujeme

So smútkom vám oznamujeme

Detail