Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

12.11.2018

DOD 13.12.2018

Vianočný Deň Otvorených Dverí

Vianočný Deň otvorených dverí,13.12.2018.

Detail

09.11.2018

JobSpoTT 2018

JobSpoTT 2018

JobSpoTT 2018

Detail

08.11.2018

2.miesto vo futsale žiakov

2.miesto vo futsale žiakov

2.miesto vo futsale žiakov

Detail

06.11.2018

Postup do finále vo futsale 1

Postup do finále vo futsale žiačok

Postup do finále vo futsale žiačok

Detail

06.11.2018

Exkurzia v Osvienčime 1

Exkurzia v Osvienčime

Exkurzia v Osvienčime

Detail