Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

16.05.2019

Výsledky prijímacích skúšok v 1.kole prijímacieho konania na SOŠ obchodu a služieb  v Trnave 16.05.2019 1

Výsledky prijímacích skúšok v 1.kole prijímacieho konania na SOŠ OaS v Trnave 16.5.2019

Výsledky prijímacích skúšok v 1. kole prijímacieho konania na SOŠ obchodu a služieb v Trnave 16.05.2019

Detail

16.05.2019

Slávnostné vyhodnotenie úspešných športovcov v súťažiach usporiadaných Kalokagatiou - CVČ v školskom roku 2018/2019 1

Slávnostné vyhodnotenie úspešných športovcov v súťažiach usporiadaných Kalokagatiou - CVČ

Slávnostné vyhodnotenie úspešných športovcov v súťažiach usporiadaných Kalokagatiou - CVČ v školskom roku 2018/2019

Detail

13.05.2019

ODBORNÁ EXKURZIA – „PUNKEVNÍ JESKYNĚ A PROPAST MACOCHA“

ODBORNÁ EXKURZIA – „PUNKEVNÍ JESKYNĚ A PROPAST MACOCHA“

ODBORNÁ EXKURZIA – „PUNKEVNÍ JESKYNĚ A PROPAST MACOCHA“

Detail

10.05.2019

Návšteva Domova pokojnej staroby v Cíferi 1

Návšteva Domova pokojnej staroby v Cíferi

Návšteva Domova pokojnej staroby v Cíferi

Detail

09.05.2019

1.ŠKOLSKÝ PLES 1

1.ŠKOLSKÝ PLES

1.ŠKOLSKÝ PLES

Detail