Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

23.06.2021

Jerusalema challenge 1

Jerusalema Challenge

Jerusalema challenge

Detail

17.06.2021

Škola priateľská k deťom 2020/2021 2

Škola priateľská k deťom 2020/2021

Škola priateľská k deťom 2020/2021

Detail

10.06.2021

Laminácia obočia 1

Kurz Laminácie obočia

Laminácia obočia

Detail