Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

24.09.2020

Mladý záchranár Trnavskej župy 1

Mladý záchranár Trnavskej župy

Mladý záchranár Trnavskej župy

Detail

27.08.2020

Dôležité usmernenie pre zákonných zástupcov a žiakov školy!!! 3

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Detail

17.08.2020

Oznam pre budúcich prvákov 1

Oznam pre budúcich prvákov

Oznam pre budúcich prvákov.

Detail

29.06.2020

IT FITNESS TEST 2020 1

IT FITNESS TEST 2020

IT FITNESS TEST 2020

Detail