Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

03.05.2021

Čiastkové výsledky prijímacieho konania za1.kolo - 1.termín 3.5.2021 1

ZÁPIS ŽIAKOV ! ! !

Zápis žiakov

Detail

30.04.2021

NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K ADMINISTRATÍVNEMU VYKONANIU INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRNAVE V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA NA ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2020/202 1

NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY K MATURITNEJ SKÚŠKE

NARIADENIE RIADITEĽKY ŠKOLY

Detail

22.02.2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE

Detail

08.12.2020

EKOTOPFILM 2020 1

EKOTOPFILM 2020

EKOTOPFILM 2020

Detail