Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

19.12.2019

Vianočný futsalový turnaj 1

Vianočný futsalový turnaj

Vianočný futsalový turnaj

Detail

13.12.2019

Najkrajšia jesenná fotografia 1

Najkrajšia jesenná fotografia

Najkrajšia jesenná fotografia

Detail

11.12.2019

SLOVAK BARISTA CUP junior 2019 1

SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

Detail

09.12.2019

Imatrikuláia 2019 1

Imatrikulácia 2019

Imatrikulácia 2019

Detail

06.12.2019

Predvianočný deň otvorených dverí 1

Predvianočný deň otvorených dverí

Predvianočný deň otvorených dverí

Detail