Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

16.06.2022

Matematický klokan

Matematický klokan

Matematický klokan

Detail

15.06.2022

Auschwitz-Birkenau 1

Exkurzia Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau

Detail

15.06.2022

Školenie Mon Platin 1

Školenie Mon Platin

Školenie Mon Platin

Detail

02.06.2022

Do práce na bicykli 2022

Do práce na bicykli 2022

Do práce na bicykli 2022

Detail