Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

26.02.2021

K R I T É R I Á k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 1

K R I T É R I Á k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Detail

22.02.2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE 24.a 25.2 2021

DOD ONLINE

Detail

08.12.2020

EKOTOPFILM 2020 1

EKOTOPFILM 2020

EKOTOPFILM 2020

Detail

07.12.2020

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok? 1

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok?

Detail

20.11.2020

Návšteva cukrárskej dielne 1

Návšteva cukrárskej dielne

Návšteva cukrárskej dielne

Detail