Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

20.11.2020

Návšteva cukrárskej dielne 1

Návšteva cukrárskej dielne

Návšteva cukrárskej dielne

Detail

29.09.2020

Aktivity našich žiakov vo výtvarnej oblasti v roku 2020

Aktivity našich žiakov vo výtvarnej oblasti v roku 2020

AKTIVITY NAŠICH ŽIAKOV VO VÝTVARNEJ OBLASTI V ROKU 2020

Detail

29.09.2020

Európsky deň jazykov 2020 1

Európsky deň jazykov 2020

Európsky deň jazykov

Detail