Obsah

PREDSTAVENIE ŠKOLY

Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Brány našej školy opúšťajú študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť k SOŠ OaS v Trnave.

POSLEDNÉ AKCIE

12.11.2019

Žilinská gastronomická jeseň 1

Žilinská gastronomická jeseň

Žilinská gastronomická jeseň

Detail

12.11.2019

Úprava mihalníc metódou LASH LIFT 1

Úprava mihalníc metódou LASH LIFT

Úprava mihalníc metódou LASH LIFT

Detail

11.11.2019

Revolution Train 1

Revolution Train

Revolution Train

Detail

08.11.2019

Projekt Recyklohry 1

Projekt Recyklohry

Projekt Recyklohry

Detail