Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Konvektomat Stiahnuté: 12x | 10.08.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Oprav príjazdovej cesty a parkoviska v areáli školy Stiahnuté: 65x | 19.02.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Oprava podlahy v triedach školy Stiahnuté: 82x | 19.01.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť-Virtualizované počítačové vybavenie školských učební Stiahnuté: 43x | 14.01.2021

2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup originál tonerov do tlačiarní Stiahnuté: 125x | 05.08.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stiahnuté: 128x | 20.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Stiahnuté: 132x | 05.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Stiahnuté: 132x | 05.06.2019

2018

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Projekt v elektronickom formáte - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 173x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 174x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 197x | 13.02.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Gastronomické zariadenia Stiahnuté: 174x | 13.12.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava plochých striech na budovách SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 165x | 27.11.2018

! ! Z R U Š E N É ! ! - Projekt multifunkčné ihrisko,v elektronickej podobe Stiahnuté: 178x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 197x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunčné ihrisko Stiahnuté: 227x | 24.01.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Internátu Stiahnuté: 189x | 10.10.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - chladiace vitríny Stiahnuté: 173x | 25.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zverejnenie zadávania zákazky - náterové farby a spotrebný materiál na maľovanie Stiahnuté: 169x | 25.09.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - kancelárske potreby Stiahnuté: 161x | 20.09.2018

Stránka