Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stiahnuté: 7x | 20.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Stiahnuté: 14x | 05.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Stiahnuté: 13x | 05.06.2019

2018

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Projekt v elektronickom formáte - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 36x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 42x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 53x | 13.02.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Gastronomické zariadenia Stiahnuté: 43x | 13.12.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava plochých striech na budovách SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 44x | 27.11.2018

! ! Z R U Š E N É ! ! - Projekt multifunkčné ihrisko,v elektronickej podobe Stiahnuté: 51x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 53x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunčné ihrisko Stiahnuté: 58x | 24.01.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Internátu Stiahnuté: 54x | 10.10.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - chladiace vitríny Stiahnuté: 48x | 25.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zverejnenie zadávania zákazky - náterové farby a spotrebný materiál na maľovanie Stiahnuté: 48x | 25.09.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - kancelárske potreby Stiahnuté: 47x | 20.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zmluva o dielo - Návrh Stiahnuté: 47x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Multifunkčné ihrisko - Výkaz - výmer Stiahnuté: 72x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 52x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výkaz-výmer-multifunkčné ihrisko.xlsx Stiahnuté: 45x | 30.07.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Návrh - zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 44x | 30.07.2018

Stránka