Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2022

Výzva na predkladanie žiadostí o účasť-Žiacke pracovné stanice v IKT učebni Stiahnuté: 29x | 16.02.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o účasť - Oprava šatní, sociálnych zariadení a chodby v priestoroch telocvične Stiahnuté: 26x | 26.01.2022

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava prístupových ciest pre SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 19x | 26.01.2022

2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť-Žiacke pracovné stanice v IKT učebni Stiahnuté: 40x | 29.11.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Konvektomat Stiahnuté: 57x | 10.08.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Oprav príjazdovej cesty a parkoviska v areáli školy Stiahnuté: 119x | 19.02.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť- Oprava podlahy v triedach školy Stiahnuté: 140x | 19.01.2021

Výzva na predloženie žiadostí o účasť-Virtualizované počítačové vybavenie školských učební Stiahnuté: 90x | 14.01.2021

2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup originál tonerov do tlačiarní Stiahnuté: 170x | 05.08.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stiahnuté: 167x | 20.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Stiahnuté: 173x | 05.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Stiahnuté: 170x | 05.06.2019

2018

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Projekt v elektronickom formáte - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 215x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 219x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 245x | 13.02.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Gastronomické zariadenia Stiahnuté: 218x | 13.12.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava plochých striech na budovách SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 213x | 27.11.2018

! ! Z R U Š E N É ! ! - Projekt multifunkčné ihrisko,v elektronickej podobe Stiahnuté: 217x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 234x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunčné ihrisko Stiahnuté: 291x | 24.01.2019

Stránka