Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup originál tonerov do tlačiarní Stiahnuté: 75x | 05.08.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stiahnuté: 81x | 20.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Stiahnuté: 86x | 05.06.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Stiahnuté: 83x | 05.06.2019

2018

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Projekt v elektronickom formáte - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 102x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 122x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 129x | 13.02.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Gastronomické zariadenia Stiahnuté: 126x | 13.12.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava plochých striech na budovách SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 116x | 27.11.2018

! ! Z R U Š E N É ! ! - Projekt multifunkčné ihrisko,v elektronickej podobe Stiahnuté: 115x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 147x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunčné ihrisko Stiahnuté: 127x | 24.01.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Internátu Stiahnuté: 134x | 10.10.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - chladiace vitríny Stiahnuté: 126x | 25.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zverejnenie zadávania zákazky - náterové farby a spotrebný materiál na maľovanie Stiahnuté: 116x | 25.09.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - kancelárske potreby Stiahnuté: 112x | 20.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zmluva o dielo - Návrh Stiahnuté: 131x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Multifunkčné ihrisko - Výkaz - výmer Stiahnuté: 150x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 121x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výkaz-výmer-multifunkčné ihrisko.xlsx Stiahnuté: 117x | 30.07.2018

Stránka