Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2018

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Projekt v elektronickom formáte - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 29x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 33x | 13.02.2019

! ! NOVÁ ZÁKAZKA ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 41x | 13.02.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Gastronomické zariadenia Stiahnuté: 37x | 13.12.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Oprava plochých striech na budovách SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 36x | 27.11.2018

! ! Z R U Š E N É ! ! - Projekt multifunkčné ihrisko,v elektronickej podobe Stiahnuté: 43x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 40x | 24.01.2019

! ! Z R U Š E N É ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunčné ihrisko Stiahnuté: 48x | 24.01.2019

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Internátu Stiahnuté: 45x | 10.10.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - chladiace vitríny Stiahnuté: 41x | 25.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zverejnenie zadávania zákazky - náterové farby a spotrebný materiál na maľovanie Stiahnuté: 39x | 25.09.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - kancelárske potreby Stiahnuté: 40x | 20.09.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Zmluva o dielo - Návrh Stiahnuté: 34x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Multifunkčné ihrisko - Výkaz - výmer Stiahnuté: 63x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 39x | 31.08.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výkaz-výmer-multifunkčné ihrisko.xlsx Stiahnuté: 37x | 30.07.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Návrh - zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 35x | 30.07.2018

Z R U Š E N É ! ! ! - Výzva na predkladanie ponúk - multifunkčné ihrisko Stiahnuté: 46x | 30.07.2018

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia kuchyne SOS OaS Trnava Stiahnuté: 36x | 11.06.2018

Zverejnenie zadavania zákazky - Výmena okien v kinosále a na schodiskách Stiahnuté: 33x | 13.04.2018

Stránka