Obsah

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 26.10.2020

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 26.10.2020

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 26.10.2020

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 26.10.2020

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 26.10.2020

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 26.10.2020

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 28.10.2020

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 28.10.2020

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 28.10.2020

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 28.10.2020

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 28.10.2020

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 28.10.2020

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 19.11.2020

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 30.11.2020

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 12.11.2020 0700-0800

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 12.11.2020 1230-1430

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 12.11.2020 0700-0800

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 12.11.2020 1230-1430

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 18.11.2020

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa +prezenčná listina - 20.11.2020

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa +prezenčná listina - 26.11.2020

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 19.11. 2020 1230-1430

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 19.11.2020 0700-0800

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 19.11. 2020 0700 - 0800

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 19.11. 2020 1230-1430

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 09.12.2020

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 9.12.2020 0700-0800

Klub učiteľov anglického jazyka správa +prezenčná listina - 9.12.2020 1230-1430

Klub učiteľov anglického jazyka správa+prezenčná listina 09.12.2020 0700-0800

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa+prezenčná listina 09.12.2020 0700-0800

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa+prezenčná listina 09.12.2020 1230 - 1430

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 9.12.2020.pdf 

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa+prezenčná listina 09.12.2020

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 9.12.2020

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa+prezenčná listina 09.12.2020

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 26.01.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 19.01.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 20.01.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 10.02.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 10.02.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 10.02.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 11.02.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 10.02.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 09.02.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 10.02.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 10.03.2021

Klub IKT správa + prezenčná listina 08.03.2021

Klub IKT správa + prezenčná listina 09.03.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 10.3.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 05.03.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 11.03.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 09.03.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 08.03.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 09.03.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 08.04.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 05.05.2021

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov anglického jazyka správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2021

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa + prezenčná listina 08.06.2021