Obsah

Klub čitateľskej gramotnosti správa 19.1.2021 (436.42 kB)

Klub čitateľske gramotnosti správa 20.1.2021 (435.31 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka 19.1.2021 (434.86 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka 20.1.2021 (432.32 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 19.1.2021 (445.29 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 20.1.2021 (444.8 kB)

Klub učiteľov IKT správa 19.1.2021 (476.14 kB)

Klub učiteľov IKT správa 20.1.2021 (430.35 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 19.1.2021 (435.55 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 26.1.2021 (450.43 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 19.1.2021 (447.04 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 20.1.2021 (446.92 kB)

Klub učiteľov prírodovedných odborov správa 19.1.2021 (434.14 kB)

Klub učiteľov prírodovedných odborov správa 20.1.2021 (436.07 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 09.2.2021 (438.09 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 10.2.2021 (435.48 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka 09.2.2021 (432.35 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka 10.2.2021 (429.99 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 09.2.2021 (448.9 kB)

Klub učiteľov IKT správa 09.2.2021 (434.88 kB)

Klub učiteľov IKT správa 10.2.2021 (477.07 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 11.2.2021 (663.54 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 09.02.2021 (445.34 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 10.02.2021 (452.71 kB)

Klub učiteľov prírodovedných odborov správa 09.02.2021 (433.27 kB)

Klub učiteľov prírodovedných odborov správa 10.2.2021 (432.68 kB)

Klub IKT správa 09.03.2021 (462.76 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 10.03.2021 (440.31 kB)

Klub IKT správa 08.03.2021 (454.98 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka správa 10.3.2021.pdf (440.01 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 05.03.2021.pdf (455.4 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 11.03.2021.pdf (444.6 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 09.03.2021.pdf (452.86 kB)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa 08.03.2021.pdf (437.74 kB)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa 09.03.2021.pdf (436.23 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 08.04.2021.pdf (629.17 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka správa 08.04.2021.pdf (439.38 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 08.04.2021.pdf (451.75 kB)

Klub učiteľov IKT_08.04.2021.pdf (436.27 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 08.04.2021.pdf (477.89 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 08.04.2021.pdf (635.89 kB)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa 08.04.2021.pdf (442.54 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 05.05.2021.pdf (573.18 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka správa 05.05.2021.pdf (430.09 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 05.05.2021.pdf (445.73 kB)

Klub učiteľov IKT správa 05.05.2021.pdf (434.43 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 05.05.2021.pdf (439.29 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 05.05.2021.pdf (450.34 kB)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa 05.05.2021.pdf (429.77 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa 08.06.2021 .pdf (443.56 kB)

Klub učiteľov anglického jazyka správa 08.06.2021 .pdf (431.41 kB)

Klub učiteľov ekonomických predmetov správa 08.06.2021.pdf (444.19 kB)

Klub učiteľov IKT správa 08.06.2021 .pdf (432.96 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa 8.6.2021.pdf (435.23 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa 08.06.2021.pdf (445.8 kB)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov správa 08.06.2021.pdf (450.34 kB)