Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Lomonosovova ul. č. 2797/6
SK-918 54 Trnava

IČO: 00893412   
DIČ: 2021133851
IBAN: SK5581800000007000497530
SWIFT: SPSRSKBA

2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Kadernícke potreby a vlasová kozmetika pre praktické vyučovanie v odbore - kaderník Stiahnuté: 222x | 18.09.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie tonerových náplní Stiahnuté: 210x | 28.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mliečnych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 217x | 28.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Kuchynské vybavenie do zariadenia školského stravovania Stiahnuté: 232x | 20.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mlynských a škrobových výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 247x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mliečnych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 233x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie rôznych sterilizovaných výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 228x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie rôznych potravinárskych výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 218x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie mrazených výrobkov do školskej jedálne Stiahnuté: 233x | 18.07.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Maliarske práce v priestoroch SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 250x | 20.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stiahnuté: 219x | 19.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Rekonštrukcia školskej kuchyne SOŠ OaS Trnava Stiahnuté: 227x | 12.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie laserovej multifunkčnej tlačiarne Stiahnuté: 231x | 06.06.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Živočíšne výrobky,mäso a mäsové výrbky Stiahnuté: 218x | 19.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Dodanie iných stavebných materiálov Stiahnuté: 222x | 18.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Stavebný materiál Stiahnuté: 225x | 17.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Športové odevy pre žiakov Stiahnuté: 239x | 12.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Prezentácia v ortofotomape Trnavy Stiahnuté: 210x | 09.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Chladnička dvojdverová Stiahnuté: 211x | 04.05.2017

Zverejnenie zadávania zákazky - Úžitkové vozidlo Opel Vivaro B Stiahnuté: 210x | 28.04.2017

Stránka