Obsah

Špeciálny pedagóg

Kontaktné informácie

Školský špeciálny pedagóg: Mgr.Valter Rippel 

Miestnosť č. 113 (internát, 1. poschodie, od schodiska vpravo)

Možnosti kontaktu: Edupage, e-mail: valter.rippel@sosos-trnava.sk

                                tel. kontakt: 0948 920 088

Pracovná doba           pondelok – štvrtok od 07.00 h do 15.15 h

                                   piatok                     od 07.00 h do 14.00 h

Konzultačné hodiny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov (na základe predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej dohody. V prípade požiadavky riešenia akútneho stavu viď. pracovná doba):

                                  utorok                    od 08.30 h do 11.00 h

                                  štvrtok                    od 12.30h do 15.00 h

„V prvom rade je potrebné prijať samého seba takého aký je a následne možno hľadať postupy, ktoré nám umožnia žiť plnohodnotný život. Jednotlivé obmedzenia (či už sú to špecifické vývinové poruchy učenia, zdravotné obmedzenia a pod.) nás nemôžu v živote paralizovať, ale mali by byť výzvou. Úspech môže v živote zažiť každý a každý človek si ho prežívať aj zaslúži. Bude to ťažšie, bude treba k dosahovaniu cieľov vyvinúť väčšie úsilie a možno úspechy budú prichádzať pomalšie, ale nie je to nemožné. Je to na každom z nás ako k životu pristúpime.

 

Ak sa rozhodnete prekonávať prekážky, moje dvere sú Vám otvorené a budem sa snažiť pomôcť Vám pri ich prekonávaní.“