Obsah

Správa o mimoškolskej činnosti - 11.2021

Prezenčné listiny_mimoškolské činnosti_semináre_11_2021

správy o mimoškolskej činnosti+prezenčné listiny_semináre_02.2022

Správa o mimoškolskej činnosti+prezenčné listiny - 03.2022

Správa o mimoškolskej činnosti+prezenčné listiny - 05.2022

Správa o mimoškolskej činnosti+prezenčné listiny - 06.2022

SprávA o mimoškolskej činnosti+prezenčné listiny-04.2022

Maturita z nemeckého jazyka 10.2022 

Maturita z anglického jazyka 1 10.2022 

Maturita zo slovenského jazyka 1 10.2022 

Maturita z anglického jazyka 2 10.2022

Maturita zo slovenského jazyka 2 10.2022 

Maturita z nemeckého jazyka 11.2022 

Maturita z anglického jazyka 2 11.2022 

Maturita z anglického jazyka 1 11.2022 

Maturita zo slovenského jazyka 1 11.2022 

Maturita zo slovenského jazyka 1 11.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti + prezenčné listiny Maturita z nemeckáho jazyka 12.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti + prezenčné listiny Maturita z anglického jazyka 12.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti + prezenčné listiny Maturita zo slovenského jazyka 12.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti-seminár2+prezenčné listiny Maturita z anglického jazyka 12.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti-seminár2+prezenčné listiny Maturita zo slovenského jazyka 12.2022 

Správa o mimoškolskej činnosti - semináre - 01.2023

Správa o mimoškolskej činnosti - semináre - 02.2023

Správa o mimoškolskej činnosti - semináre - 03.2023 

Správa o mimoškolskej činnosti - semináre - 04.2023