Obsah

Organizácia času

PRESTÁVKY A ZVONENIA

VYUČOVACIE HODINY ČAS DĹŽKA PRESTÁVKY
1. hodina 08:00 - 08:45 5 minút
2. hodina 08:50 - 09:35 20 minút
3. hodina 09:55 - 10:40 5 minút
4. hodina 10:45 - 11:30 5 minút
5. hodina 11:35 - 12:20 30 minút (prestávka na obed)
6. hodina 12:50 - 13:35 5 minút
7. hodina 13:40 - 14:25 5 minút
8. hodina 14:30 - 15:15  

 

PRÁZDNINY