Obsah

Organizácia času

PRESTÁVKY A ZVONENIA

VYUČOVACIE HODINY ČAS DĹŽKA PRESTÁVKY
1. hodina 08:00 - 08:45 5 minút
2. hodina 08:50 - 09:35 20 minút
3. hodina 09:55 - 10:40 5 minút
4. hodina 10:45 - 11:30 5 minút
5. hodina 11:35 - 12:20 30 minút (prestávka na obed)
6. hodina 12:50 - 13:35 5 minút
7. hodina 13:40 - 14:25 5 minút
8. hodina 14:30 - 15:15  

 

PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY
Začínajú sa 31. októbra 2018 a končia sa 2.novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5.novembra 2018 (pondelok). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 29.október 2018 (pondelok).

VIANOČNÉ PRÁZDNINY
Začínajú sa 23.decembra (nedela) 2018 a končia sa 7.januára 2019 (pondelok). Vyučovanie sa začína 8.januára 2019 (utorok). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 21.decembera 2018 (piatok).

POLROČNÉ PRÁZDNINY
Začínajú 1.februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2018 (pondelok). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je  31.január 2019 (štvrtok).

JARNÉ PRÁZDNINY
Začínajú sa 25.februára 2019 a končia sa 1.marca 2019 pre Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj. Vyučovanie sa začína 4.marca 2019 (pondelok). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 22.február 2019 (piatok).

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Začínajú sa 18.apríl (štvrtok) 2019 a končia sa 23.apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24.apríla 2019 (streda). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 17.marec 2019 (streda)

LETNÉ PRÁZDNINY
Začínajú sa 1.júla ( pondelok) 2019 a končia sa 31.augusta (sobota) 2019. Vyučovanie sa začína 2.septembra 2019 (pondelok). Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 28. júna 2019 (piatok).

zdroj: https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/