Obsah

    ISIC prihláška        Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka    Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium  

      Vyhlásenie    Čestné vyhlásenie        Kritériá 2024/2025     Kritériá 2025/2026 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava