Obsah

ŽIACKE PRACOVISKÁ

DÁMSKE A PÁNSKE KADERNÍCTVO 1

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552613 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Monika Bartovičová

Bc. Ľudmila Vávrová

                      OTVÁRACIE HODINY

Párny týždeň                                   Nepárny týždeň

Pondelok: 7:15 – 16:00                  Pondelok: 8:15 – 16.00

Utorok:      7:15 – 16:00                  Utorok:     7:15 –  15:15

Streda :     7:15 – 16:00                  Streda:      7:15 –  16:00

Štvrtok:     7:15 – 16:00                  Štvrtok:     7:15 –  16:00             

Piatok:       7:15 – 14:00                 Piatok:       7:15 – 13:00

 

DÁMSKE A PÁNSKE KADERNÍCTVO 2

žiacke pracovisko (vchod cez vrátnicu internátu)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552639 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Petra Tibenská

Bc. Lucia Madová (MD)

                         OTVÁRACIE HODINY

Párny týždeň                                   Nepárny týždeň

Pondelok: 7:30 – 14:00                  Pondelok: 7:30 – 13.00

Utorok:      7:30 – 14:00                  Utorok:      7:30 –  13:00

Streda :     7:30 – 16:00                  Streda:       7:30 –  13:00

Štvrtok:     7:30 – 15:00                  Štvrtok:      7:30 –  16:00             

Piatok:      7:30 – 15:00                   Piatok:       7:30 – 13:00

 

Kliknite: Cenník kaderníckych úkonov 

 

KOZMETICKÝ SALÓN

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552619 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Michaela Bažíková

Bc. Katarína Bučányová

                      OTVÁRACIE HODINY

Párny týždeň                                   Nepárny týždeň

Pondelok: 8:00 – 15:00                  Pondelok: 8:00 – 13:30

Utorok:      8:00 – 16:30                  Utorok:      8:00 –  15:00

Streda :     8:00 – 14:30                  Streda:       8:00 –  15:30

Štvrtok:     8:00 – 13:00                  Štvrtok:      8:00 –  13:00             

Piatok:       8:00 – 15:00                 Piatok:        8:00 – 13:00

 

 

 

KOZMETICKÝ SALÓN 2

žiacke pracovisko (vchod cez vrátnicu internátu)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552622 (Len na objednávky!)

 

Majsterka odborného výcviku: 

  Katarína Benkovská

 

                      OTVÁRACIE HODINY

Párny týždeň                                   Nepárny týždeň

Pondelok: 9:00 – 15:00                  Pondelok: 8:00 – 13:00

Utorok:      8:00 – 13:00                  Utorok:      8:00 – 14:00

Streda :     10:00 – 12:00                Streda:      8:00 – 14:00

Štvrtok:     8:00 – 13:00                  Štvrtok:     8:00 – 14:00             

Piatok:       8:00 – 13:00                  Piatok:      8:00 – 14:00

 

Kliknite:Cenník kozmetických úkonov 

 

Cukrárska výroba

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

Pečenie cukrárskych výrobkov na rôzne príležitosti (produktívna práca žiakov) ponúkame na objednávku.

Objednávky môžete nahlásit' u majsterky odborného výcviku Dany Koštrnovej

telefonicky na čísle +421 33 5552634.

Hotové výrobky sa vydávajú v piatok v čase od 12:00 - 13:00 hod.


 

Kliknite: Cenník cukrárskych výrobkov – Zákusky  –  Torty