Obsah

ŽIACKE PRACOVISKÁ

DÁMSKE A PÁNSKE KADERNÍCTVO 1

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552613 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Monika Bartovičová

Bc. Ľudmila Vávrová

otváracie hodiny

 

DÁMSKE A PÁNSKE KADERNÍCTVO 2

žiacke pracovisko (vchod cez vrátnicu internátu)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552639 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Petra Tibenská

Bc. Lucia Madová (MD)

otváracie hodiny

Kliknite: Cenník kaderníckych úkonov 

 

KOZMETICKÝ SALÓN

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava


Telefón: +421 33 5552619 (Len na objednávky!)

 

Majsterky odborného výcviku: 

Bc. Michaela Bažíková

Bc. Katarína Bučányová

otváracie hodiny

Kliknite: Cenník kozmetických úkonov 

 

Cukrárska výroba

žiacke pracovisko (vchod z dvora)

SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

 

Pečenie cukrárskych výrobkov na rôzne príležitosti (produktívna práca žiakov) ponúkame na objednávku.

Objednávky môžete nahlásit' u majsterky odborného výcviku Dany Koštrnovej

telefonicky na čísle +421 33 5552634.

Hotové výrobky sa vydávajú v piatok v čase od 12:00 - 13:00 hod.


 

Kliknite: Cenník cukrárskych výrobkov – Zákusky    – Torty