Obsah

Správa o činnosti Klub čitateľskej gramotnosti 26.10..pdf (444.08 kB)

Správa o činnosti Klub IKT 26.10..pdf (448.57 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 26.10..pdf (428.01 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov odborných predmetov 26.10..pdf (441.64 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov prírodovedných predmetov 26.10..pdf (431.01 kB)

Správa o činnosti klubu ekonomických predmetov 26.10..pdf (444.02 kB)

Správa o činnosti Klub čitateľskej gramotnosti 28.10..pdf (436.43 kB)

Správa o činnosti Klub IKT 28.10..pdf (436.96 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 28.10..pdf (428.68 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov ekonomických predmetov 28.10..pdf (445.29 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov odborných predmetov 28.10..pdf (445.84 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov prírodovedných predmetov 28.10..pdf (432.62 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 12.11. 0700-0800.pdf (425.98 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 12.11. 1230-1430.pdf (426.15 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov ekonomických predmetov 12.11. 0700-0800.pdf (440.39 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov ekonomických predmetov 12.11. 1230-1430.pdf (441.18 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 19.11. 1230-1430.pdf (338.2 kB)

Klub učiteľov odborných predmetov správa + prezenčná listina 19.11. 0700-0800.pdf (337.91 kB)

Klub učiteľov NJ správa + prezenčná listina 20.11..pdf (326.39 kB)

Klub učiteľov IKT správa + prezenčná listina 18.11..pdf (331.62 kB)

Klub učiteľov nemeckého jazyka správa +prezenčná listina 26.11..pdf (327.84 kB)

Klub čitateľskej gramotnosti správa + prezenčná listina 30.11..pdf (331.29 kB)

Správa o činnosti Klub čitateľskej gramotnosti 09.12.2020.pdf (627.11 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 09.12.2020 0700-0800.pdf (425.61 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov anglického jazyka 09.12.2020 1230 - 1430.pdf (427.93 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov ekonomických predmetov 09.12. 0700-0800.pdf (437.71 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov ekonomických predmetov 09.12. 1230 - 1430.pdf (440.92 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov IKT 09.12.2020.pdf (430.7 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov nemeckého jazyka 09.12.2020.pdf (935.72 kB)

Správa o činnosti klub učiteľov odborných predmetov 09.12.2020.pdf (445.65 kB)

Správa o činnosti Klub učiteľov prírodovedných predmetov 09.12.2020.pdf (426.65 kB)