Obsah

Výchovný poradca

Kontaktné informácie

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Miestnosť: kabinet výchovného poradcu

Párny  týždeň
pondelok-štvrtok-piatok 07:00 - 08:00 hod.
streda                               10:45 - 11:30 hod.

Nepárny týždeň
pondelok-štvrtok-piatok 07:00 - 08:00 hod.
streda                                11:35 - 12:20 hod.