Obsah

Výchovný poradca

Kontaktné informácie

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Párny  týždeň
pondelok 09:55 - 10:40 hod.
štvrtok     10:45 - 11:30 hod.

Nepárny týždeň
utorok      09:55 - 11:30 hod.
streda      09:55 - 11:30 hod.

Dôležité adresy a kontakty
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.istp.sk

 

+421 33 5552629  MVDr. Eva Mrvová

– výchovný poradca SOŠ OaS –

 

+421 2 238041 – linka dôvery pre alkoholikov
+421 2 372829 – linka dôvery pre toxikomanov
+421 2 238049 – protidrogová linka mladých
+421 2 493434 – linka dôvery nepretržite
+421 2 849914 – linka dôvery rodičov a detí
0820 112112 – linka detskej istoty – bezplatná

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trnava (CPPPaP Trnava) – tel. :+421 33  5516794

Dôležité adresy
Klinika detskej psychiatrie, Limbová 1, Bratislava
Občianske združenie Duševné zdravie detí, Kríková 5, Bratislava
Psychosomatické oddelenie – Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká 64, Pezinok