Obsah

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6 | 918 54 Trnava | Slovenská republika

   

prijme do funkcie:

Majster odborného výcviku pre učebný odbor 3678 H inštalatér

 

Miesto výkonu práce: Lomonosovova 2797/6, Trnava

Termín nástupu: 01.09.2020

Rozsah úväzku: 100 %

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie: vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ,

                  - výučný list v odbore inštalatér

                  - maturita

                  - VŠ I. stupňa v odbore majster odborného výcviku alebo VŠ II. stupňa /možnosť doplnenia vzdelania  najneskôr do 2 rokov                                od nástupu začať študovať/

                  - alebo  doplnkové pedagogické štúdium

                     prax vítaná

Plat: v zmysle vyhl. 553/2003 Z.z. v znení  neskorších predpisov + osobné ohodnotenie

Kontakt:

Stanislava Biskorovajná

číslo telefónu:  033/5521130

e-mail:  biskorovajna@ttx-net.sk

 

Prijme do funkcie:

Majster odborného výcviku pre učebný odbor 3661 H murár

 

Miesto výkonu práce: Lomonosovova 2797/6, Trnava

Termín nástupu: 1.9.2020

Rozsah úväzku: 100 %

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie: vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ,

                   - výučný list v odbore inštalatér

                   - maturita

                   - VŠ I. stupňa v odbore majster odborného výcviku alebo VŠ II. stupňa /možnosť doplnenia vzdelania  najneskôr do 2 rokov                                 od nástupu začať študovať/

                   - alebo  doplnkové pedagogické štúdium

                     prax vítaná

Plat: v zmysle vyhl. 553/2003 Z.z. v znení  neskorších predpisov + osobné ohodnotenie

Kontakt:

Stanislava Biskorovajná

číslo telefónu:  033/5521130