Obsah

Dokumenty

 

Základné dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,jej výsledkoch a podmienkach za školskýrok 2022/2023

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2022-2023.pdf

Školský poriadok SOŠ obchodu a služieb Trnava

Školský-poriadok 2023_2024.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2021_2022.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021,schválená zriaďovateľom 29.11.2021

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2020_2021.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2019-2020.pdf

Vyjadrenie Rady školy k hodnotiacej správe za šk.r. 2018-2019

RŠ - vyjadrenie k hodnotiacej správe za šk.r. 2018-19.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019,schválená zriaďovateľom 20.11.2019

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 2019.pdf

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 7/2018 vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu

Vnútorná smernica o vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu.pdf

Zoznam členov Rady školy 2018/2019

Aktuálny zoznam členov Rady školy v školskom roku 2019_20.docx

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za rok 2017 2018.pdf

Školský poriadok SOŠ obchodu a služieb Trnava

pridané: 25.09.2015

Školský poriadok 2018_2019.doc

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/16

pridané: 15.12.2016

sprva_o_vchovnovzdelvacej_innosti_2015-16-nov.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

pridané: 12.10.2017

sprva_201718.pdf

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program - ÚVOD

pridané: 20.11.2013

skvp-uvod.pdf

Prijímacie konanie

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre šk.rok 2024/2025

Prijímacie konanie 2024-25.pdf

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre šk.rok 2023/2024

Prijímacie konanie 2024-25.pdf

Kritéria k prijímaciemu konaniu pre šk.rok 2021/2022

kritériá 2021-2022 (26.02.2021) .pdf

Kritériá k prijímaciemu konaniu 2020/2021

kriteria-k-prijatiu 2020-2021 k 04.05.2020 úprava.pdf

Kritériá k priímaciemu konaniu pre školský rok 2019/2020

kriteria-k-prijatiu2019-20.pdf

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o zmenu osobných údajov

žiadosť o zmenu osobných údajov.doc

Stránka