Obsah

Revolution Train

Typ: ostatné
Revolution Train 1 Revolution Train

REVOLUTION TRAIN je preventívny projekt založený na zmyslovom prežívaní a interaktivite. Ide o multimediálnu vlakovú súpravu, ktorá prináša novú formu preventívneho protidrogového programu pre študentov i širokú verejnosť. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, predstaviť mu pohľad na legálne aj nelegálne drogy a závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.
Vlakovú súpravu  REVOLUTION TRAIN tvorí celkovo šesť vagónov. Vagóny sú prispôsobené do podoby multimediálnych sál, v ktorých sa vo viacerých rovinách odohráva príbeh o príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti. Návštevníci protidrogového vlaku týmto príbehom prechádzajú a vďaka možnostiam interaktívnych technológií sa aktívne stávajú jeho účastníkmi.
Po absolvovaní programu môžeme konštatovať, že takáto interaktívna ukážka o tom, čo všetko môžu drogy a závislosti spôsobiť, bola pre nás oveľa zaujímavejšia a poučnejšia ako bežná prednáška.
Celý program bol výborne zorganizovaný a sme presvedčení, že určite zanechal v každom dojmy a poznatky, ktoré mu pri nástrahách dnešného sveta ukážu tú správnu cestu. Odporúčame, aby tento vlak navštívili aj ostatní študenti našej školy. 

Pozrieť fotogalériu


Vytvorené: 11. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2019 17:09
Autor: