Obsah

Príhovor riaditeľa školy

Typ: ostatné
Príhovor riaditeľa školy 1 Príhovor riaditeľa školy

Milé kolegyne, milí kolegovia, milí žiaci!


Ako sme Vás už informovali, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Chcem Vám poďakovať, ako situáciu spolu zvládate, ako sa snažíte navzájom spolupracovať /teda väčšina/. Keďže sa stretneme pravdepodobne iba pred ukončením školského roka snažme sa spolu situáciu zvládnuť tak, aby sme ukončili školský rok bez väčších problémov, aby sme sa v zdraví stretli a mohli klasifikovať každého žiaka, aby sme úspešnou maturitnou a záverečnou skúškou odprevadili do života našich maturantov a žiakov tretích ročníkov/ ktorí dúfam zostanú aj našimi žiakmi v nadstavbovom štúdiu/. Ja viem, je to náročné aj pre učiteľov a majstrov, aj pre Vás žiakov. Nechcem opakovať slová týchto dní, ale je to tak, iba spolu to zvládneme.
Touto cestou apelujem na mojich kolegov, aby vytrvali v týchto neľahkých podmienkach, aby so žiakmi pracovali podľa najlepšieho vedomia a svedomia, čo verím aj robíte. Verím, že nás to posilní, budeme si viac vážiť podmienky v ktorých pracujeme, budeme si vážiť všedné dni a s pokorou vykonávať svoje povolanie. Ďakujem za Vašu spoluprácu.
Takisto milí žiaci Vás vyzývam, aby ste spolupracovali s triednymi učiteľmi, so svojimi vyučujúcimi, plnili si zadané úlohy, vypracovávali poctivo testy, referáty, či prezentácie. Iba touto cestou sa nám podarí úspešne ukončiť školský rok. Ja viem, je to náročné, možno ťažké a chce to veľa sebadisciplíny. Ale každá cesta má svoj koniec aj táto sa raz skončí a Vás to tiež posilní. Dúfam, že si budete viac vážiť prácu Vašich učiteľov a majstrov, že si budete vážiť možnosť chodiť do školy, ktorá Vám vytvára podmienky, aby ste sa tam cítili dobre.
Prihováram sa aj Vám milí rodičia, súrodenci, či blízky našich žiakov, pomôžte im, vytvorte im podmienky, hlavne ich povzbudzujte pri ich štúdiu.
Verte, nie je to ľahké ani pre vedenie školy, ktoré musí aj v tomto čase zabezpečovať chod školy, koordinovať práci učiteľov, majstrov a Vás žiakov. Popri tom musíme kontinuálne pracovať a plniť rôzne úlohy, aby sme po obnovení prevádzky mohli pokračovať tam, kde sme skončili.
Tiež chcem poďakovať aj nepedagogickým zamestnanom, ktorí tiež musia pracovať a plniť si svoje úlohy, lebo prevádzka školy musí byť zabezpečená.
Ja verím, že sa nám to podarí, že spolu prekonáme tieto ťažké chvíle, že sa navzájom podporíme a budeme mať chuť ísť ďalej s ešte väčším nasadením.
Chráňte sa, učte sa a veľa spolu komunikujte!
Na záver nám všetkým želám veľa, veľa zdravia a síl, aby sme tieto dni prekonali, aby sme sa čo najskôr stretli a tešili sa, že môžeme byť všetci spolu.

                                                                                                                  PaedDr. Darina Šulková
                                                                                                                            riaditeľka školy


Vytvorené: 29. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2020 17:55
Autor: