Obsah

Špeciálny pedagóg

Informácia rodičom

MILÍ RODIČIA,
správa o tom, že u Vášho dieťaťa bola diagnostikovaná niektorá zo špecifických vývinových porúch učenia (ŠVPU) – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – ale najčastejšie ich kombinácia, jespráva pravdepodobne nečakaná a nepríjemná. Nepríjemná asi v tom, že zrazu ste postavení pred problém, ktorý ste neočakávali a nie ste naň pripravení.

 • pre Vás i Vaše dieťa je veľmi dôležité, aby ste čo najskôr prekonali toto obdobie a začali sa učiť žiť s touto skutočnosťou
 • najdôležitejšie  pre Váš pocit vyrovnanosti a istoty  je byť pripravení, že to bude spočiatku veľmi náročné
 • budete sa vyrovnávať s tým, že napriek Vašej maximálnej snahe, práce učiteľa/ky a obrovskému úsiliu Vášho dieťaťa, nebadať žiadne zlepšenie
 • aj  po zdanlivo dlhom čase, keď sa nič nedeje, môže dôjsť k výraznému zlepšeniu „za noc“
 • to, že Vaše dieťa má niektorú z ŠVPU je pre Vás všetkých výzvou na nové usporiadanie denného režimu, bude si to vyžadovať pravidelnú prácu pri príprave do školy, ktorá však časovo bude musieť byť obmedzená tak, aby Vaše dieťa netrpelo únavou, nervozitou, prepracovaním
 • nezabúdajte, že pri  zmierňovaní a postupnom odstraňovaní negatívnych dôsledkov prítomných ŠVPU nie je dôležitý čas, ale pravidelnosť, istota, dôslednosť. Vaše dieťa od Vás očakáva hlavne podporu
 • je veľmi dôležité, aby vedelo čo sa deje. Skrývať, odsúvať, či záhadne obchádzať a vyhýbať sa pomenovaniu tohto problému je pre dieťa nepríjemná situácia. Hľadá si potom vysvetlenia samo a tie bývajú často úplne scestné
 • buďte však pravdiví, neskresľujte. Vaše dieťa by mohlo strácať vo Vás dôveru, keď sa ukáže, že sú niektoré veci inak ako ste mu tvrdili
 • podobných rodín ako je Vaša, je mnoho
 • vaše dieťa potrebuje viac ako iné deti počuť o svojich prednostiach a byť chválené. Pochvalu je dobré presne formulovať
 • svojím správaním ( príkladom, vzorom ) ho učte stanovovať si reálne, uskutočniteľné ciele, aby si mohlo čo najčastejšie zažívať úspech
 • pokúšajte sa učiť dieťa sebahodnoteniu tak, aby nebolo k sebe nadmerne sebakritické alebo naopak nekritické vôbec. Len tak mu dáte možnosť vyrásť v sebavedomého človeka s primeranou sebaúctou
 • spolupracujte s pedagogickými pracovníkmi na škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, je významným faktorom v pomoci dieťaťa

 

Mgr. Sylvia Karasová – školský špeciálny pedagóg