Obsah

Rekvalifikačný kurz kozmetik-vizážista

Typ: ostatné
Rekvalifikačný kurz kozmetik-vizážista V mesiaci september, október 2015 prebiehal na našej škole rekvalifikačný kurz Kozmetik, modul 4,Vizážistka. Tento vzdelávací program bol financovaný z Národného ústavu celoživotného vzdelávania, vytvorený v rámci národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ a cieľovou skupinou sú zamestnaní dospelí.

Kurzu sa zúčastnili predovšetkým ženy, ktoré chceli získať na kurze vedomosti a zručnosti v odbore kozmetik-vizážista a zvýšiť tak svoju kvalifikáciu . Kurz bol ukončený záverečnou skúškou, na ktorej účastníčky kurzu skúšobnej komisii preukázali požadované praktické zručnosti a vedomosti.


Vytvorené: 20. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2018 11:57
Autor: Ervín Kovalčík