Obsah

Navštívili sme zváračský kurz

Typ: ostatné
Navštívili sme zváračský kurz Žiakom tretieho ročníka učebného odboru inštalatér umožňujeme, aby v rámci praktického vyučovania absolvovali zváračský kurz ZG1 – zváranie plameňom.

Žiaci sa v rámci kurzu naučia v teoretickej príprave všetko o zváraní plameňom a v praktickej časti sa naučia  zhotovovať rôzne druhy zvarov, obsluhovať a nastavovať horáky, používať prídavný materiál a samozrejme aj bezpečnostné predpisy v oblasti zvárania. Naša škola ponúka všetkým žiakom, ktorí dosahujú výborné vyučovacie výsledky v škole uhradenie celej finančnej čiastky za kurz, alebo úhradu polovičných nákladov za kurz. Oplatí sa teda učiť sa dobre. Navštívili sme teda budúcich zváračov na cvičnom pracovisku, aby sme sa presvedčili o tom aké výsledky dosahujú. Podľa informácií majstra OV sa žiaci snažia a majú výbornú dochádzku. Chlapcov čakajú ešte skúšky, ktoré ak úspešne absolvujú, získajú oprávnenie v podobe  zváračského preukazu.


Vytvorené: 20. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2018 11:45
Autor: Ervín Kovalčík