Obsah

Tvorivý cukrár 2018

Agrokomplex Nitra je miestom, kde sa každoročne prezentujú stredné školy na podujatí Mladý tvorca. Tohoročná akcia sa konala v dňoch 25.a 26.4. 2018. Súčasťou podujatia je súťaž žiakov stredných škôl odbor cukrár pod názvom Tvorivý cukrár 2018. Žiačka učebného odboru cukrár Denisa Dóžová, reprezentovala našu školu a získala krásne 2.miesto. Žiačku na súťaž pripravovali majsterky Dana Koštrnová a Bc. Eva Bartošová a zo striebornej priečky sa spoločne veľmi tešili.
Srdečne gratulujeme!