Obsah

Dokumenty

 

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - zákonný zástupca

Žiadosť o IUP zákonný zástupca.docx

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok.docx

Žiadosť o individuálny učebný plán

Žiadosť o individuálny učebný plán.docx

Prihláška na rekvalifikačný kurz

pridané: 03.03.2016

PRIHLKA.docx

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium

pridané: 21.05.2018

prihlaska_na_nadstavbu.pdf

Stránka