Obsah

Dokumenty

 

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - žiak

Žiadosť o IUP žiak.docx

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - zákonný zástupca

Žiadosť o IUP zákonný zástupca.docx

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok.docx

Žiadosť o individuálny učebný plán

Žiadosť o individuálny učebný plán.docx

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium

pridané: 29.09.2022

prihlaska_na nadstavbové_studium.pdf

Stránka