Obsah

Dokumenty

 

Prijímacie konanie

Zoznam prijatých uchádzačov v 2.termíne 12.5.2016

pridané: 12.05.2016

Zoznam_prijatch_uchdzaov_v_2.termne_12.5.2016.pdf

Kritériá k prijímaciemu konaniu 2018-2019

pridané: 16.03.2018

kriteria-k-prijatiu2018-19.pdf

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - žiak

Žiadosť o IUP žiak.docx

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - zákonný zástupca

Žiadosť o IUP zákonný zástupca.docx

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok.docx

Žiadosť o individuálny učebný plán

Žiadosť o individuálny učebný plán.docx

Prihláška na rekvalifikačný kurz

pridané: 03.03.2016

PRIHLKA.docx

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium

pridané: 29.01.2021

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium.doc

Stránka