Obsah

Mimoriadny oznam - Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

Typ: ostatné
Mimoriadny oznam 1 Mimoriadny oznam

MIMORIADNY OZNAM

Všetci pedagogický zamestnanci (učitelia) dňa 12.10.2020 nástup do práce od 07.30 hod.!
V prípade, že ste neodovzdali dotazníky na dištančnú výučbu, je potrebné ich dozbierať elektronicky (tlačivo v prílohe).

Počas rokovania ústredného krízového štábu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznámil prechod stredných škôl na dištančnú formu vzdelávania odo dňa 12.10.2020 až do odvolania. Žiaci ubytovaní na internáte necestujú, zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní. Teoretické a praktické vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa usmernenia jednotlivých učiteľov a majstrov odborného výcviku. V priebehu prvých dvoch dní (12.10.-13.10.2020) žiaci SOŠ obchodu a služieb budú mať vygenerovaný upravený rozvrh na dištančnú výučbu. Do vygenerovania dištančného rozvrhu sa učitelia a žiaci riadia súčasným platným rozvrhom. Konzultácie žiakov postupujúcich podľa individuálneho učebného plánu, externých žiakov budú prebiehať dištančnou formou. Prerušené je aj prezenčné vzdelávanie v elokovanom pracovisku. Je dôležité sledovať aktuálne informácie, usmernenia a úlohy, ktoré budú smerované prostredníctvom vedúcich úsekov, prípadne elektronicky. Na zabezpečenie efektívneho dištančného vzdelávania je nutná spolupráca nás všetkých.

Vedenie SOŠ obchodu a služieb

 

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl.

 

celé znenie:

https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

 

Dištančné vzdelávanie


Príloha

Vytvorené: 11. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2020 18:54
Autor: