Obsah

Rozdelenie tried

 

 

Trieda

Triedny učiteľ

Náhradný triedny učiteľ

Trieda

I. A (sto; mu; inšt.)     

Ing. Marián Vagovič

Ing. Soňa Vokounová

129

I. B (ča; ku; kad)       

Ing. Elena Kosnáčová

PaedDr. Lýdia Haladová

129

I. C (cuku)                  

Mgr. Katarína Borovanová

Mgr. Margita Kabová

128

II. A (mu; inšt.; ča)     

Ing.  Helena Ustaníková

Mgr. Branislav Bartko

164

II. B (sto; kad)            

RNDr. Anna Janečková

Ing. Marianna Katreniaková

128

II. C (cuku)                

Ing. Alena Černá

Mgr. Anna Kušnierová

163

III. A (cu; ča; ku)       

Mgr. Anna Kušnierová

Mgr. Viera Sýčová

163

III. B (mu; inšt; kad)   

Mgr. Branislav Bartko

Mgr. Ľudmila Horváthová

164

I. ŠA (PMG)

Ing. Renáta Macíková

Mgr. Jana Malovcová

161

I. ŠB (ča; ku; kozm. viz.)

Ing. Anna Liceková

Mgr. Sylvia Dudášová

158

II. ŠA (PMG; ku)

Ing. Miroslava Váleková

Mgr. Ladislav Praženka

115

II. ŠB (kozm. viz.)

Mgr. Lýdia Sprušanská

Ing. Anna Liceková

160

III. ŠA  (PMG; ku)

Ing. Mária Regmundová

p. Jana Sárková

52

III. ŠB (kozm. viz.)

Mgr. Jana Malovcová

Mgr. Katarína Borovanová

117

IV. ŠA (ku; PMG; kozm. viz.)

Ing. Marianna Katreniaková

Mgr. Lýdia Sprušanská

113

I. NA (stav; vlk; sps)

PaedDr. Elena Hrčka Gvero

Mgr. Andrea Bajzíková

122

II. NA (stav; vlk; sps)

p. Ladislav Praženka

Ing. Miroslava Váleková

118

I.,II.,III. V (podn. v rem.)

Ing. Hana Glasová

 

 

I.,II.,III. NVÚ

Mgr. Lýdia Birčáková

 

 

 

 

LEGENDA

cu  – cukrár
ča  – čašník
dr – drevárstvo
i – inštalatér
koz – kozmetik
kozviz – kozmetik – vizážista
ku – kuchár
cuku – cukrár, kuchár
m  – murár
p – podlahár
PMG – pracovník marketingu
s – stolár
SPS  – spoločné stravovanie
st – stavebníctvo
VLK – vlasová kozmetika