Obsah

Rozdelenie tried

 

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ Trieda
I. A (inšt.; ča; ku)        NT  Mgr. Branislav Bartko Ing. Soňa Vokounová 164
I. B (sto; kad)             NT  Mgr. Anna Kušnierová Mgr. Viera Sýčová 163
I. C (cuku)                  NT MVDr. Eva Mrvová Ing. Alena Černá 109
II. A (sto; mu; inšt.)    NT Ing. Marián Vagovič Ing.  Helena Ustaníková 129
II. B (ča; ku; kad)      PT Ing. Elena Kosnáčová PaedDr. Lýdia Haladová 129
II. C (cuku)                NT  Mgr. Katarína Borovanová Mgr. Viera Sýčová 128
III. A (mu; inšt.; ča)   PT Ing.  Helena Ustaníková Mgr. Branislav Bartko 164
III. B (sto; kad)         PT RNDr. Anna Janečková Ing. Marianna Katreniaková 128
III. C (cuku)              PT Ing. Alena Černá Mgr. Anna Kušnierová 163
I. ŠA ( PMG) Ing. Renáta Fintorová Mgr. Lýdia Sprušanská 160
I.ŠB (kozm. viz.) PaedDr. Lýdia Haladová Ing. Anna Liceková 118
I. ŠC ( kad.-viz.; ča; ku) Mgr. Sylvia Dudášová Mgr. Ľudmila Horváthová 117
II. ŠA (PMG) Ing. Renáta Macíková Mgr. Jana Malovcová 161
II. ŠB (ča; ku; kozm. viz.) Ing. Anna Liceková Mgr. Sylvia Dudášová 158
III. ŠA (PMG; ku) Ing. Miroslava Váleková p. Ladislav Praženka 115
III. ŠB (kozm. viz.) Mgr. Lýdia Sprušanská Ing. Mária Regmundová 113
VI. ŠA  (PMG; ku) Ing. Mária Regmundová Ing. Hana Glasová 52
VI. ŠB (kozm. viz.) Mgr. Jana Malovcová Mgr. Katarína Borovanová 120
I. NA (vlk; sps) p.Ladislav Praženka PaedDr. Elena Hrčka Gvero 122
II. NA (stav; vlk; sps) PaedDr. Elena Hrčka Gvero Ing. Miroslava Váleková 157
I.,II.,III. V (podn. v rem.) Ing. Hana Glasová    
I.,II.,III. VÚ Mgr. Lýdia Birčáková    
     

LEGENDA

cu  – cukrár
ča  – čašník
dr – drevárstvo
i – inštalatér
koz – kozmetik
kozviz – kozmetik – vizážista
ku – kuchár
cuku – cukrár, kuchár
m  – murár
p – podlahár
PMG – pracovník marketingu
s – stolár
SPS  – spoločné stravovanie
st – stavebníctvo
VLK – vlasová kozmetika