Obsah

Personálne obsadenie

ÚSEK RIADITEĽA SOŠ OaS
PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka SOŠ OaS  
Ing. Ervín Kovalčík - zást. riaditeľa pre prakt. vyučovanie  
PaedDr. Milena Dobrovodská - zást. riaditeľa pre teoret. vyučovanie  
Ing.Martina Jankovičová - koordinátor SDV a projektov  
Stanislava Biskorovajná - sekretárka, personalistka  
   
EKONOMICKÝ ÚSEK SOŠ OaS  
Ing.Daniela Belányiová - vedúca úseku  
Marianna Hudeková - finančná účtovníčka  
Alica Laczová - pokladníčka  
Mgr. Beáta Šipkovská - mzdová účtovníčka  
Magdaléna Císarová - referentka nájomných zmlúv  
Mária Bučková - vedúca technicko-hosp. úseku  
Eva Marcelová - skladníčka  
Lucia Bertová - ubytovávanie študentov  
     
ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - STAVEBNÉ ODBORY
Otto Klokner - hlavný majster  
Ivan Grauza - stolár  
Ján Ševeček - stolár  
Ján Babóš - murár  
Dobrovodský Miroslav - inštalatér  
     
ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SLUŽBY
Alena Belicová - hlavná majsterka  
Bc.Ľudmila Vávrová - kaderníčka  
Bc. Petra Tibenská - kaderníčka  
Bc. Eva Bartošová - kuchár - cukrár  
Dana Koštrnová - cukrár  
Magdaléna Bartovičová - kuchár - čašník  
Bc.Helena Bachratá - kuchár  
Bc. Mária Šulková - kuchár - čašník  
Bc. Denisa Kubicová - kuchár - čašník  
Bc. Michaela Bažíková - kozmetička  
Bc. Katarína Bučányová - kozmetička  
Bc. Monika Bartovičová - kaderníčka  
Bc. Mária Jóžová - kuchár - čašník  
Bc.Zuzana Raňdáková - cukrár  
     
MATERSKÁ DOVOLENKA
Bc. Lucia Madová - kaderníčka  
Bc. Petra Krajčíriková - cukrár  
     
ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA
  APROBÁCIA VYUČUJE
Mgr. Branislav Bartko TEV TEV
Mgr. Lýdia Birčáková ETV, odborné predmety OP
Mgr. Lýdia Sprušanská SJL, ANJ SJL
Ing. Alena Černá odborné predmety OP
Mgr. Sylvia Dudášová OP OP
Ing. Hana Glasová odborné predmety OP
Mgr. Ľudmila Horváthová MAT, FYZ MAT, FYZ
PaedDr. Lýdia Haladová NEJ, VYT NEJ
RNDr. Anna Janečková FYZ, CHE FYZ, CHE
Ing. Marianna Katreniaková INF, VT INF, VT
Mgr. Anna Kušnierová MAT, BIO MAT, ZDR
Ing. Renáta Macíková odborné predmety OP
MVDr. Eva Mrvová odborné predmety OP
Ladislav Praženka MAT, FYZ, NEJ NEJ
Ing. Mária Regmundová ekonomické predmety EKO, MAN
Mgr. Viera Sýčová OBN, DEJ, ETV OBN, DEJ, ETV
Bc. Helena Šmidovičová odborné predmety OP
Ing. Helena Ustaníková odborné predmety OP
Ing. Marián Vagovič odborné predmety OP
Ing. Hana Vajdová odborné predmety, NEJ NEJ
Ing. Soňa Vokounová ekonomické predmety EKO, NEJ
Ing. Miroslava Váleková odborné predmety OP, ADK
Ing. Anna Liceková odborné predmety OP
Mgr. Jana Malovcová ANJ, PCH ANJ, PCH
PaedDr. Elena Hrčka Gvero CHE, BIO, OP OP, ADK
Mgr.Gabriela Čechová SJL, SJL,
Ing. Ružena Adamcová odborné predmety OP
Mgr.Tibor Majeský  TEV TEV
Mgr.Veronika Drobná SJ SJ
ThDr. Patrik Kužma, Phd. NBV NBV
Mgr. Katarína Borovanová TEV TEV
Ing. Elena Kosnáčová odborné predmety OP
Mgr. Bibiana Benková ANJ, MAT ANJ
Ing. Renáta Fintorová odborné predmety OP
     
MATERSKÁ DOVOLENKA
Mgr. Bibiana Ščepanská AJ AJ
Mgr. Sofia Gregorík SJL, AJ SJL, AJ
PaedDr. Miriama Matovičová SJL, DEJ SJL, AJ
     
     
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Mgr. Sylvia Karasová    
     
ŠTUDIJNÝ REFERENT
Viera Biskorovajná    
     
ŠKOLSKÁ KUCHYŇA
Klaudia Kubovičová - vedúca školskej kuchyne  
Bc.Helena Bachratá - referentka pre objednávky  
Zuzana Bašnáková - administratívna pracovníčka