Obsah

PERSONÁLNE OBSADENIE

ÚSEK RIADITEĽA SOŠ OaS

PaedDr. Darina Šulková

- riaditeľka SOŠ OaS

 

Ing. Martina Jankovičová

- zást. riaditeľa pre prakt. vyučovanie/koordinátor SDV a projektov

 

PaedDr. Milena Dobrovodská

- zást. riaditeľa pre teoret. vyučovanie

 

 

 

Stanislava Biskorovajná

- sekretárka, personalistka

 

 

 

EKONOMICKÝ ÚSEK SOŠ OaS

 

Ing. Daniela Belányiová

- vedúca úseku

 

Marianna Hudeková

- finančná účtovníčka

 

Alica Laczová

- pokladníčka

 

Mgr. Beáta Šipkovská

- mzdová účtovníčka

 

Magdaléna Císarová

- referentka nájomných zmlúv

 

Mária Bučková

- vedúca technicko-hosp. úseku

 

Eva Marcelová

- skladníčka

 

Lucia Bertová

- ubytovávanie študentov

 

 

 

 

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - STAVEBNÉ ODBORY

Otto Klokner

- hlavný majster

 

Ivan Grauza

- stolár

 

Ján Ševeček

- stolár

 

Miroslav Dobrovodský

- inštalatér

 

 

 

 

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SLUŽBY

Alena Belicová

- hlavná majsterka

 

Bc. Monika Bartovičová

- kaderníčka

 

Bc. Petra Tibenská

- kaderníčka

 

Bc. Ľudmila Vávrová

- kaderníčka

 

Bc. Michaela Bažíková

- kozmetička

 

Bc. Katarína Bučányová

- kozmetička

 

Bc. Eva Bartošová

- kuchár - cukrár

 

Magdaléna Bartovičová

- kuchár - čašník

 

Bc. Mária Jóžová

- kuchár - čašník

 

Bc. Denisa Kubicová

- kuchár - čašník

 

Bc. Mária Šulková

- kuchár - čašník

 

Bc. Helena Bachratá

- kuchár

 

Dana Koštrnová

- cukrár

 

Petra Krajčíriková

- cukrár

 

Bc. Zuzana Ranďáková

- cukrár

 

Bc.Martina Gríková  - čašník  
Mgr.Jana Bortlíková - kuchár čašník  

Katarína Olšovská

- čašník

 

     

MATERSKÁ DOVOLENKA

Bc. Lucia Madová

- kaderníčka

 

 

 

 

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

 

APROBÁCIA

VYUČUJE

Ing. Ružena Adamcová

odborné predmety

 

Mgr. Branislav Bartko

TEV

TEV

Mgr. Bibiana Benková

ANJ, MAT

 

Mgr. Lýdia Birčáková

ETV, odborné predmety

 

Mgr. Katarína Borovanová

TEV

OP

Mgr. Mária Cipárová

NBV

 

Mgr. Martina Čajkovičová

SJL, ANJ, DEJ

 

Mgr. Gabriela Čechová

SJL

 

Ing. Alena Černá

odborné predmety

 

Mgr. Veronika Drobná

SJL, ANJ

 

Mgr. Sylvia Dudášová

odborné predmety

 

Ing. Renáta Fintorová

odborné predmety

 

Ing. Hana Glasová

odborné predmety

SJL

PaedDr. Elena Hrčka Gvero

CHE, BIO, odborné predmety

OP

PaedDr. Lýdia Haladová

NEJ, VYT

OP

Mgr. Ľudmila Horváthová

MAT, FYZ

MAT, FYZ

Mgr. Andrea Janečková

INF, VYT

NEJ

Ing. Elena Kosnáčová

odborné predmety

INF, VT

Mgr. Anna Kušnierová

MAT, BIO

MAT, ZDR

Ing. Anna Liceková

odborné predmety

 

Ing. Renáta Macíková

odborné predmety

OP

Mgr. Jana Malovcová

ANJ, PSCH

 

MVDr. Eva Mrvová

odborné predmety

OP

Ladislav Praženka

MAT, FYZ, NEJ

NEJ

Ing. Mária Regmundová

ekonomické predmety

EKO, MAN

Mgr. Lýdia Sprušanská

SJL, ANJ

 

Mgr. Viera Sýčová

OBN, DEJ, ETV

OBN, DEJ, ETV

Ing. Helena Ustaníková

odborné predmety

OP

Ing. Marián Vagovič

odborné predmety

OP

Ing. Hana Vajdová

odborné predmety, NEJ

NEJ

Ing. Miroslava Váleková

odborné predmety

OP, ADK

Ing. Soňa Vokounová

ekonomické predmety

OP

Ing.Tatiana Katona Michalová  odborné predmety  
PaedDr.Ľubica Kláseková ANJ  
     

 

 

ANJ, PCH

MATERSKÁ DOVOLENKA

Mgr. Bibiana Ščepanská

AJ

AJ

Mgr. Sofia Gregorík

SJL, AJ

SJL, AJ

PaedDr. Miriama Matovičová

SJL, DEJ

SJL, AJ

     

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Sylvia Karasová

 

 

 

 

 

ŠTUDIJNÝ REFERENT

Viera Biskorovajná

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ KUCHYŇA

Klaudia Kubovičová

- vedúca školskej kuchyne

 

Bc. Helena Bachratá

- referentka pre objednávky

 

Zuzana Bašnáková

- administratívna pracovníčka