Obsah

Adresár školy

Telefonické kontakty
P.č. Meno (kancelária) Telefón Mobil Funkcia
1 Šulková Darina, PaedDr. +421 33 5552636 421 901 715 207 riaditeľka školy
2 Biskorovajná Stanislava +421 33 5521130   sekretárka riad. školy
3   +421 33 5521334    
4 Dobrovodská Milena, PaedDr. +421 33 5552631 421 918 827 470 zástupkyňa riaditeľa pre TV
5 Jankovičová Martina,Ing. +421 33 5552631 421 918 827 470 koordinátor SDV a projektov
6 Biskorovajná Viera +421 33 5552630 421 940 946 661 študijný referent
7 Ing. Daniela Belányiová +421 33 5552617 421 905 550 329 vedúca ekon. úseku
8 Hudeková Marianna +421 33 5552616   finančná účtareň
9 Laczová Alica +421 33 5552616   pokladňa
10 Šipkovská Beáta, Mgr. +421 33 5552618   mzdová účtareň
11 Císarová Magdaléna +421 33 5552618   mzdová účtareň
13 Bučková Mária +421 33 5552642   vedúca THS
14 Krajčíriková Petra Bc. +421 33 5552634   majster odb. výchovy
15 Bertová Lucia +421 33 5552643   ubytovací referent
16 Marcelová Eva +421 33 5552643   skladníčka
17 Kubovičová Klaudia +421 33 5552626   školská kuchyňa
18 Bachratá Helena Bc. +421 33 5552626   školská kuchyňa
19 Bašnáková Zuzana +421 33 5552626   školská kuchyňa
20 Klokner Otto +421 33 5552637 421 915 637 360 hlavný majster
21 Belicová Alena +421 33 5552637 421 915 637 444 hlavná majsterka
22 Stolárske dielne +421 33 5545661   Skladová ulica 7,Trnava
23 Grauza Ivan +421 33 5545661   majster odb. výchovy
24        
25 Dobrovodský Miroslav +421 33 5545661   majster odb. výchovy
26 Ševeček Ján +421 33 5545661   majster odb. výchovy
27 Ranďáková Zuzana Bc. +421 33 5552634   majster odb. výchovy
28 Koštrnová Dana +421 33 5552634   majster odb. výchovy
29 Vávrová Ľudmila Bc. +421 33 5552613   majster odb. výchovy
30 Bartovičová Monika, Bc. +421 33 5552613   majster odb. výchovy
31 Tibenská Petra Bc. +421 33 5552639   majster odb. výchovy
32 Madová Lucia Bc. /t.č.materská dovolenka/ +421 33 5552639   majster odb. výchovy
33 Bažíková Michaela Bc. +421 33 5552619   majster odb. výchovy
34 Bučányová Katarína Bc. +421 33 5552619   majster odb. výchovy
35 Učebňa kozmetika - internát +421 33 5552622    
36 Zborovňa učiteľov +421 33 5552629    
37 Regmundová Mária Ing. +421 33 5552621   učiteľka
38 Glasová Hana Ing. +421 33 5552621   učiteľka
39        
40 Šulková Mária Bc. +421 33 5552620   majster odb. výchovy
41 Bartovičová Magdaléna +421 33 5552620   majster odb. výchovy
42 Bc.Kubicová Denisa +421 33 5552620   majster odb. výchovy
44 Bokor Peter +421 33 5552628   údržbár
46 Zolňan Ján +421 33 5552628   údržbár
47 Šuran Daniel +421 33 5552628   údržbár
48        
49 Karasová Sylvia, Mgr. +421 33 5552625   špeciálny pedagóg
         
         
E-mailové adresy
P.č. Meno(kancelária) E-mail Funkcia
1 Šulková Darina,PaedDr. sulkova.darina@zupa-tt.sk riaditeľka školy
2 Biskorovajná Stanislava   sekretárka riad. školy
3      
4 Dobrovodská Milena, PaedDr. milenadobrovodska07@gmail.com zástupkyňa riaditeľa
5      
6 Klokner Otto klokner67@gmail.com hlavný majster
7 Belicová Alena alena.belicova01@gmail.com hlavná majsterka