Obsah

Kurz ochrany života a zdravia

Typ: ostatné
Kurz ochrany života a zdravia

Žiaci v dňoch od 11.3. do 13.3.2019 absolvovali Kurz ochrany života a zdravia realizovaný formou dennej dochádzky. Cieľom kurzu bolo osvojenie si vedomostí a zručností v sebaochrane a poskytnutie pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. V prvých dvoch dňoch učitelia prednášali žiakom témy v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, pobyt a pohyb v prírode, dopravnú výchovu a zdravotnú prípravu. Nasledoval prakticky výcvik zameraný najmä na poskytnutie prvej pomoci, nácvik masáže srdca, stabilizovaná poloha, topografia, nasadenie ochrannej masky a transport zraneného. V tretí deň žiaci predviedli nadobudnuté zručnosti v súťaži družstiev. Najviac bodov získali žiaci z triedy II.A na druhom mieste sa umiestnili II.B a na tretom mieste II.C. 
Učiteľom, ktorí sa na tomto kurze podieľali ďakujeme.         

 


Vytvorené: 14. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 08:39
Autor: