Obsah

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

#

Dni športu 2017

V stredu 11.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže pod názvom „Dni športu 2017“ v priestoroch centra voľného času Kalokagatia v Trnave. Toto podujatie pozostávalo zo štyroch disciplín rope skipping (preskoky cez švihadlo), abeceda futbalistu (žonglovanie s loptou), penaltový festival (strely na bránu) a najlepší brankár. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

Biela pastelka 2017

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: Peter Sklenár
#

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo, koná každý rok poslednú stredu v septembri. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: Peter Sklenár
#

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Žiačka našej školy Zuzana Karabová sa 4.10.2017 zúčastnila krajského kola v cezpoľnom behu. Po minulotýždňovej kvalifikácii v Trnave, keď vyhrala okresné kolo, sme sa presunuli do areálu vodných športov v Piešťanoch. Za krásneho slnečného počasia si Zuzka vybojovala pekné 6. miesto. celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

Florbalový turnaj „BEACTIV“

V rámci európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe sa aj naša škola dňa 28.9.zapojila do kampane BEACTIVE formou florbalového turnaja. Organizátormi tohto podujatia boli žiaci IV.ŠA, ktorí v rámci odborného výcviku pripravili toto podujatie za aktívneho vedenia pána učiteľa Bartka a pani majsterky Sárkovej. Turnaja sa zúčastnili triedy: II.NA, III.B, II.ŠA, I.C, IV.ŠA celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

Exkurzia „The Human Body“

Žiačky IV.ŠB, ktoré navštevujú aj krúžok Zdravého životného štýlu, sa zúčastnili v Bratislave dňa 26. septembra 2017 výstavy venovanej ľudskému telu pod názvom The Human body. Prehliadka bola spojená s výkladom študenta medicíny a bola veľmi zaujímavá. Veríme, že zopakovanie a rozšírenie vedomostí z oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela prispeje aj k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky z oblasti zdravovedy pre žiačky študijného odboru kozmetik – vizážista. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

Školská súťaž v cezpoľnom behu

Žiaci našej školy sa 27.9.2017 zapojili do školskej súťaže v cezpoľnom behu, ktorá sa konala v areáli AŠK Slávia Trnava. Vyskúšali si svoje vytrvalostné schopnosti v behu na 3 km pre dievčatá a 5 km pre chlapcov. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Okrem súťaženia, žiačky z III. ŠA pomáhali pri organizovaní podujatia Kalokagatii centre voľného času v Trnave. Reprezentantom našej školy sa podarilo obsadiť 2. miesto v družstve chlapcov aj v družstve dievčat. V individuálnom výkone nedala žiadnu šancu súperkám Zuzka Karabová, ktorá jednoznačne vyhrala a postúpila na krajskú súťaž. Za predvedený výkon žiakom ďakujeme. ???? celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

Účelové cvičenie žiakov

Nový školský rok 2017/18 sme začali účelovým cvičením, ktoré sme zorganizovali trochu iným spôsobom ako doposiaľ. Požiadali sme o spoluprácu Hasičský a Záchranný zbor v Trnave, aby žiakom pomocou ukážok a prednáškou priblížili prácu záchranárov. Nadporučík Peter Lauko vysvetlil žiakom náročnú prácu záchranára pri požiaroch, riešení mimoriadnych situácii, živelných pohromách, dopravných nehodách a rôznych záchranných prácach. celý text

ostatné | 10. 9. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
#

NOVINKA!! Ponúkame kozmetické služby aj v sobotu!!

Od 4.septembra 2017 ponúkame kozmetické služby zákazníčkam aj v SOBOTU !! po dohode s p.majsterkou Bc.Katarínou Bučányovou osobne, alebo na tel.čísle 033/ 55526 19 počas pracovnej doby. Kozmetický salón bude v sobotu k dispozícii v čase od 8:00 do 12:00 hod. Veríme,že táto ponuka bude pre naše zákazníčky veľmi zaujímavá. celý text

ostatné | 29. 8. 2017 | Autor: Ervín Kovalčík
prvá
z 5
ďalší posledná