Obsah

VOĽNÉ MIESTA V UČEBNÝCH AJ ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH ! ! !

Typ: ostatné
Čiastkové výsledky prijímacieho konania za1.kolo - 1.termín 3.5.2021 1 Voľné miesta!!!

SOŠ OaS v Trnave ponúka voľné miesta v učebných a študijných odboroch pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

 

Učebné odbory :


3355 H stolár                         4 miesta
3678 H inštalatér                   2 miesta
2977 H cukrár kuchár            1 miesto
6445 H kuchár                       2 miesta

Do učebných odborov sú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.


 
Študijné odbory :


6444 K čašník servírka           3 miesta

Do študijných odborov sa budú konať dňa 22.6.2021 o 8.00 hod. prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte elektronicky, poštou na adresu školy alebo osobne prineste na sekretariát školy do 15.6.2021.


Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2021 11:19
Autor: