Obsah

Voľné miesta pre neprijatých žiakov deviatych ročníkov.

Typ: ostatné
Voľné miesta pre neprijatých žiakov deviatych ročníkov. 1 Voľné miesta pre neprijatých žiakov deviatych ročníkov.

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje počet voľných a obsadených miest  pre školský rok 2020/2021. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 23. júna 2020. Prihlášky na štúdium pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) je potrebné doručiť  do školy v čo najkratšom termíne, najneskôr do 19. júna 2020. 

Voľné miesta:

Študijné odbory (4-ročné):

Názov študijného odboru

Počet voľných miest

6444 K čašník servírka

3

6445 K kuchár

1

 

Učebné odbory (3-ročné):

Názov študijného odboru

Počet voľných miest

3355 H stolár

5

3661 H murár

3

6444 H čašník servírka

5

6445 H kuchár

5

 

 

 

 

 

Obsadené miesta:

Študijné odbory (4-ročné):

Názov študijného odboru

Počet obsadených miest

6362 M kozmetička a vizážistka

23

6405 K pracovník marketingu

23

6425 K kaderník - vizážista

15

6444 K čašník servírka

9

6445 K kuchár

9

 

Učebné odbory (3-ročné):

Názov študijného odboru

Počet obsadených miest

3355 H stolár

7

3661 H murár

3

3678 H inštalatér

12

6444 H čašník servírka

7

6445 H kuchár

7

6456 H kaderník

15

2977 H cukrár kuchár

17

 

 

 

 

V Trnave 5. júna 2020                                                                    PaedDr. Darina Šulková                                                                                                          riaditeľka školy


Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2020 9:12
Autor: