Obsah

Usmernenie na prevzatie samotestov

Typ: ostatné
Usmernenie na prevzatie samotestov Usmernenie na prevzatie samotestov

Sady AG testov na použitie v domácom prostredí, ktoré boli objednané na základe zisteného záujmu sa budú vydávať na SOŠ obchodu a služieb v Trnave v nasledovných dňoch:

 

03.09.2021 (v piatok) od 12:00 hod. do 15:30 hod.


06.09.2021 (v pondelok) od 08:30 hod. do 17:00 hod.


07.09.2021 (v utorok) od 08:30 hod. do 17:00 hod.

 

Vydávanie bude zabezpečené na recepcii školy, vyzdvihnúť testy za neplnoletého žiaka môže len jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.
Plnoletí žiaci si testy vyzdvihnú u svojho triedneho učiteľa.


Prílohy

Vytvorené: 31. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 12:19
Autor: