Obsah

Slávnostné otvorenie školského roka – 5. september 2022

Typ: ostatné
Slávnostné otvorenie školského roka – 5. september 2022 4 Slávnostné otvorenie školského roka

 

Žiaci nastupujú do školy 5. septembra 2022 v časových intervaloch:

 

  • 8,30 žiaci prvých ročníkov študijných a učebných odborov a nadstavbového štúdia vstupujú do školy cez hlavný vchod
  • (6362 M kozmetička a vizážistka, 6405 K pracovník marketingu, 6425 K kaderník-vizážista, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6446 K kozmetik, 2977 H cukrár kuchár, 3355 H stolár, 3678 H inštalatér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6456 H kaderník, 6403 L podnikanie v remeslách a službách, 6421 L spoločné stravovanie)
  •  
  • 9,00 vstupujú do školy hlavným vchodom všetci žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa presúvajú do tried podľa rozpisu, ktorý je zaslaný prostredníctvom edupage.
  •  

  Začiatok školského roka 2022/23  v EXTERNOM štúdiu - Podnikanie v remeslách a službách :

             Prvý ročník 5.10.2022, o 14:30 hod.

            Druhý ročník 4.10.2022, o 14:30 hod. 

 

VYHLÁSENIE  O BEZPRÍZNAKOVOSTI

 

V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ s účinnosťou od 1. 9. 2022  sa predkladá na účel teoretického a praktického vyučovania (prezenčná forma) vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci prvých ročníkov prinesú   vypísané tlačivohttps://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Žiaci vyšších ročníkov sú povinní  predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy elektronickou formou. Vyhlásenie sa podáva prostredníctvom školskej edupage stránky po prihlásení v časti žiadosti a vyhlásenia.

Žiak alebo jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.


Vytvorené: 30. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2022 11:03
Autor: