Obsah

IT FITNESS TEST 2020

Typ: ostatné
IT FITNESS TEST 2020 1 IT FITNESS TEST 2020

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB sa zapojila do projektu IT FITNESS TEST 2020, ktorý organizuje IT Asociácia Slovenska a DIGITÁLNA KOALÍCIA.SK. Garantom projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Termín realizácie
4. 5. - 31. 7. 2020
Aktivita projektu
Testovanie IT zručností v najväčšom IT teste národa
Hlavný cieľ
Získať relevantné analytické informácie o úrovni IT zručností potrebných pre ďalšie štúdium a uplatnenie na trhu práce..


Prínosy pre školu:
 Využitie výsledkov testu v pedagogickom procese.
 Všetci, ktorí hľadajú novú prácu, môžu využiť certifikát o výsledku testu ako prílohu k svojim žiadostiam o zamestnanie


Prínosy pre žiaka:
 získa informácie o tom, aké sú jeho IT zručnosti
 zabojuje za svoj kraj vo veľkom testovaní národa
 získa certifikát
 dozvie sa niečo nové v IT 


Vzdelávacie oblasti testovania:
 Internet
 Bezpečnosť a počítačové systémy
 Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
 Kancelárske nástroje
 Komlexné úlohy


Vytvorené: 29. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2020 7:27
Autor: