Obsah

Dokumenty

 

Základné dokumenty

Gastro Danubius 2018

pridané: 08.02.2018

Gastro_Danubius_2018_cel_lnok.docx

Ponukový list - torty 2018

pridané: 30.01.2018

Ponukov_list_-_torty_2018upraven.pdf

Ponukový list a cenník zákuskov 2018

pridané: 16.01.2018

ponukov_list_-zkusky__2018.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

pridané: 12.10.2017

sprva_201718.pdf

Nový cenník kaderníckych úkonov

pridané: 20.09.2017

nov_cennk_kadernckych_sluieb_2017.pdf

Nové info k ISIC kartám

pridané: 13.06.2017

list_rodicom_revalidacia_2017_2.pdf

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/16

pridané: 15.12.2016

sprva_o_vchovnovzdelvacej_innosti_2015-16-nov.pdf

Školský poriadok SOŠ obchodu a služieb Trnava

pridané: 25.09.2015

Školský poriadok 2018_2019.doc

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program - ÚVOD

pridané: 20.11.2013

skvp-uvod.pdf

Prijímacie konanie

Kritériá k prijímaciemu konaniu 2018-2019

pridané: 16.03.2018

kriteria-k-prijatiu2018-19.pdf

Kritériá k prijímaciemu konaniu 2017 - 2018

pridané: 24.03.2017

kriteria_k_prijmaciemu_konaniu_2017-18.pdf

Zoznam prijatých uchádzačov v 2.termíne 12.5.2016

pridané: 12.05.2016

Zoznam_prijatch_uchdzaov_v_2.termne_12.5.2016.pdf

Tlačivá a formuláre

Prihláška na nadstavbové maturitné štúdium

pridané: 21.05.2018

prihlaska_na_nadstavbu.pdf

Prihláška na rekvalifikačný kurz

pridané: 03.03.2016

PRIHLKA.docx

Stránka

  • 1