Obsah

24.09.2020

Mladý záchranár Trnavskej župy 1

Mladý záchranár Trnavskej župy

Mladý záchranár Trnavskej župy

Detail

27.08.2020

Dôležité usmernenie pre zákonných zástupcov a žiakov školy!!! 3

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Detail

17.08.2020

Oznam pre budúcich prvákov 1

Oznam pre budúcich prvákov

Oznam pre budúcich prvákov.

Detail

29.06.2020

IT FITNESS TEST 2020 1

IT FITNESS TEST 2020

IT FITNESS TEST 2020

Detail

Úspechy školy

VITIS – TROPHÉE- JUNIOR 2015

•  Rok 2020

•  Rok 2019

•  Rok 2014

•  Rok 2013

•  Rok 2012

•  Rok 2011

•  Rok 2010

•  Rok 2009

Študijné odbory

• 6425 K  kaderník-vizážista

• 6362 M  kozmetička a vizážistka
• 6445 K  kuchár
• 6444 K  čašník, servírka
• 6405 K  pracovník marketingu
                 – cestovný ruch
             

viac....

Učebné obory

4-ročné učebné odbory
• 2977 H  cukrár-kuchár

3-ročné učebné odbory
• 6445 H  kuchár
• 6444 H  čašník, servírka
• 2964 H  cukrár
• 6456 H  kaderník
• 3355 H  stolár

• 3661 H  murár

viac....

 

Novinky

24.09.2020

Mladý záchranár Trnavskej župy

Mladý záchranár Trnavskej župy

Detail

27.08.2020

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Riaditeľské voľno 14.9.2020

Detail

17.08.2020

Oznam pre budúcich prvákov

Oznam pre budúcich prvákov.

Detail

29.06.2020

IT FITNESS TEST 2020

IT FITNESS TEST 2020

Detail

10.06.2020

PRVÝ KROK PRE VYBUDOVANIE HOKEJOVEJ AKADÉMIE V TRNAVSKOM KRAJI SPRAVENÝ

PRVÝ KROK PRE VYBUDOVANIE HOKEJOVEJ AKADÉMIE V TRNAVSKOM KRAJI SPRAVENÝ

Detail

08.06.2020

Voľné miesta pre neprijatých žiakov deviatych ročníkov.

Voľné miesta pre neprijatých žiakov deviatych ročníkov.

Detail

25.05.2020

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Detail